Ingen uravstemning i år

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Interne drøftinger i forhandlingsutvalget er i gang. Det blir ingen uravsteming i år har styret i Norges Bondelag vedtatt.

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag har i dag startet opp med de interne drøftinger om jordbruket ønsker å gå videre i forhandlinger med staten etter at deres tilbud ble lagt frem i går.

- Vi har nå fått lest dokumentet grundig og mener fortsatt dette er et bedre utgangspunkt enn i fjor, sier forhandlingsleder for jordbruket Nils T. Bjørke.

Etter interne drøftinger i Norges Bondelag vil man ta en beslutning sammen med forhandlingsutvalget i Norsk Bonde– og Småbrukarlag om det er grunnlag for å gå inn i forhandlinger med staten. Disse skal være avsluttet 16. mai.

Ikke uravstemning

Representantskapet i Norges Bondelag har gitt forhandlingsutvalget klart mandat inn i arbeidet med oppgjøret. Anbefalingene blir gitt gjennom en grundig prosess i hele organisasjonen med høringer i alle lokallag.

 

Det ble vedtatt i styret i Norges Bondelag 15.04 om å ikke gjennomføre uravstemning i år.Bakgrunnen for vedtaket er at en uravstemning gir ledelsen en vanskelig plattform i forhandlinger og eventuelle aksjoner.

 

Fakta om uravstemming i Norges Bondelag:

I Norges Bondelags lover § 24. avstemninger heter det:

 

a) Styret i Norges Bondelag kan gjøre vedtak om at det skal holdes skriftlig avstemming

blant medlemmene. Styret bestemmer om slike avstemminger skal være rådgivende eller

bindene, og styret kan gi nærmere regler om begrensingen av stemmeretten i spesielle

saker. Ved skriftlig medlemsavstemminger skal spørsmålene være slik formet at det klart

kan svares ja eller nei. Alle andre svar skal vrakes.

 

b) Styret kan gjøre vedtak om at spesielle saker skal sendes ut til avstemming blant nærmere

angitte tillitsvalgte eller for anledningen valgte tillitsvalgte.

 

c) De lokale avstemmingsresultater må ingen andre enn styret i Norges Bondelag få melding

om. Styret avgjør om sluttresultatet skal offentliggjøres eller ikke.

 

Uravstemning er ikke direkte omtalt i hovedavtalen for jordbruket (1992), bare at en inngått avtale skal anbefales. Etter 1991 har det vært kutyme at hvis organisasjonene (én eller begge)

ønsker å sende avtalen på uravstemning som en del av sin godkjenningsprosedyre, skal dette varsles ved oppstart av forhandlingene.

 

Siste gang bondelaget sendte forhandlingsresultatet ut på uravstemning hos medlemmene etter

inngått avtale var i 2008. Resultatet var anbefalt av forhandlingsutvalget, og denne

anbefalingen fulgte 82,5 % av medlemmene. 41.6 % av medlemmene deltok i avstemningen.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere