Ingen ulvesvar fra statsråden

Publisert 02.07.2018
  • Tips en venn om denne siden

Ola Elvestuen og Erling Aas-Eng
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte søndag Nord-Østerdal, der tre ulver har tatt livet av over 200 sauer og lam den siste tida. Her i samtale med leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, som etterlyste flere tiltak fra statsråden.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde ingen klare svar å gi de rovdyrramma lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen, da han kom på besøk på søndag.

Over 200 sauer og lam har blitt tatt av ulv i Nord-Østerdal så langt denne beitesesongen. Søndag kom klima- og miljøminister Ola Elvestuen på besøk til Signevangen i Gammeldalen, etter at beitebrukere, politikere og fellingslag lenge har ønsket å få han i tale.

Står bestandsmålet fast?

- Situasjonen vedrørende ulveangrep i beiteprioritert område er nå er ute kontroll, sa leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng til statsråden, og viste til angrepene i Rendalen i 2016, Hadeland i 2017 og nå i Nord-Østerdal.

- I løpet av disse årene har antall ulv og ynglinger innenfor ulvesonen økt betydelig, noe som har betydning for det trykket som oppleves utenfor sonen. Jeg ønsker derfor å vite hvordan bestandsmålet for ulv på 4-6 årlige ynglinger skal tolkes: Som et minimumsmål eller som et intervall det er politisk enighet om at vi skal holde oss innenfor, spurte Erling Aas-Eng som også tilbakeviste påstanden om at norske streifulver ikke gjør skade i Norge og derfor ikke kan tas ut.

Ingen nyheter fra statsråden

Mange hadde forventninger om at ministeren hadde med seg gode nyheter da han kom på besøk, men i runden med spørsmål fra de som var tilstede, kom det ingenting nytt fra statsråden.

- Det er enighet om at vi skal følge opp den todelte målsetninga og at vi skal ha rovdyr i norsk natur. Nå ligger vi på 8,5 ynglinger, og de internasjonale forpliktelsene våre må sees opp mot Stortingets vedtak, svarte klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Erling Aas-Eng var en av flere som tok opp spørsmålet om erstatning med statsråden.

Mange møtte fram for å høre hva statsråden hadde å si, og mange ble skuffa. Det var ingen gode nyheter å meddele fra departementet i Oslo.

Ville ha svar om erstatning

- Vil erstatningsutbetalinga etter ulveangrepene på Hadeland i 2017 ville bli førende for erstatningsutbetalinger i Nord-Østerdal i år? På Hadeland omfatta erstatningsutbetalingene også de mange som ikke selv hadde mista sau, mens som deltok på andre måter for å minimere skadeomfanget, sa Aas-Eng.

Klima- og miljøministeren viste til at man kan søke rovdyrerstatning fra fylkesmannen, men kunne ikke love ekstra bevilgninger.

Ola Elvestuen ble også utfordra på flere tiltak som kan gjøre det lettere å felle ulv i framtida.  Det ble pekt på behovet en egen forskrift for skadefelling, og bedre arbeidsforhold for skadefellingslagene, blant annet tilgang på bedre kommunikasjon i områder med dårlig mobildekning. Og det ble etterlyst økte midler til FKT-prosjektet (prosjektet forebyggende og konfliktdempende tiltak). Dette kunne ikke Elvestuen svare på direkte.

- Skal fortsatt være beiteprioritert område

Både bønder, lokalpolitikere og representanter fra faglagene pekte på betydningen landbruket har i Nord-Østerdalen, og hva rovdyrangrep gjør med framtidstroa til næringa.

- Verdiskapninga basert på landbruk er viktig i vår region. Ulv må tas ut av beiteprioriterte områder. Hva er ellers betydninga av beiteprioritet, sa ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga.

- Rovdyrangrep går på psyken løs, og det går utover avlsgrunnlaget. Vi føler krise og avmakt, og spesielt ille er det når vi har tørke i tillegg.

- Det er et viktig område for matproduksjon, og det skal fortsatt være et beiteprioritert område, understreka statsråden. Uten at de mange oppmøtte på Signevangen ble beroliga av det.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere