-Ingen trenger dette

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

 -Verken forbrukere eller bønder vil ha dette, sier Birte Usland, Bondelagsets talsperson for GMO mat og fôr.

Usland stiller seg uforstående til Miljødirektoratets anbefaling. Den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507 er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at det ble forbudt i Norge og skal fases ut i EU i løpet av 2017.

-Dette er både overraskende og unødvendig fordi ingen verken trenger eller etterspør dette. Dyr, mennesker og natur trenger faktisk det motsatte, understreker Usland.

I sin vurdering skriver Miljødirektoratet at «de anser at det ikke er risiko for helse eller miljø, eller at det er informasjon om samfunnsnytte, bærekraft og etikk som gir grunnlag for å begrense eller forby maislinje 1507 til import, prosessering, fôr og mat. Miljødirektoratet anbefaler at det for disse bruksområdene ikke nedlegges forbud mot maislinje 1507 i Norge.»

Det etiske bildet

Usland viser til at vi i Norge har vi sagt nei til bruken av slik genmodifisert mais. Selv om vi ikke dyrker denne genmodifisert maisen her til lands er flere momenter relevante, blant annet at sprøytemidlet som denne planten er resistente mot ble forbudt omsatt i Norge rundt 2009.

-Det er mulig man kan gå god for dette rent juridisk, men for vanlige folks etikk går ikke dette an. Går man god for bruken av dette, betyr jo det at andre mennesker og dyr andre steder i verden blir påført lidelser som vi ikke vil ha, sier Usland.

I strid med genteknologiloven?

Nettverk for GMO-fri mat skriver i en pressemelding at de ikke forstår at Miljødirektoratet kan hevde at dagens kunnskap ikke gir grunnlag for forbud mot import. Etter deres vurdering kan ikke anbefalingen være i tråd med den norske genteknologiloven og understreker at det er regjeringen som har siste ord i denne saken.

-Vi ber regjeringen følge den norske genteknologiloven og si nei til import av GMOer som kan ødelegge folks helse og miljø andre steder i verden, uttaler Aina Bartmann hos Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

 

Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes har tidligere understreket at norske bønder ønsker å kunne fortsette med å produsere trygge råvarer, uten GMO.

- Vi er svært opptatt av å holde sprøytemiddelbruken i landbruket på et forsvarlig nivå. Beslutningen om å tillate genmanipulerte maistyper som skal tåle store doser sprøytemidler går på tvers av en bærekraftig matproduksjon.

- Ingen kan med sikkerhet si hva de langsiktige konsekvensene kan bli for menneskers og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO. Det er et politisk ansvar å sørge for at miljø- eller helseskadelige produkter ikke blir godkjent for salg, sier Bartnes.

 

For spørsmål, kontakt:

Birte Usland, talsperson GMO mat og fôr i Norges Bondelag

Mobil 412 84 837

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere