-Ingen trenger dette

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

 -Verken forbrukere eller bønder vil ha dette, sier Birte Usland, Bondelagsets talsperson for GMO mat og fôr.

Usland stiller seg uforstående til Miljødirektoratets anbefaling. Den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507 er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at det ble forbudt i Norge og skal fases ut i EU i løpet av 2017.

-Dette er både overraskende og unødvendig fordi ingen verken trenger eller etterspør dette. Dyr, mennesker og natur trenger faktisk det motsatte, understreker Usland.

I sin vurdering skriver Miljødirektoratet at «de anser at det ikke er risiko for helse eller miljø, eller at det er informasjon om samfunnsnytte, bærekraft og etikk som gir grunnlag for å begrense eller forby maislinje 1507 til import, prosessering, fôr og mat. Miljødirektoratet anbefaler at det for disse bruksområdene ikke nedlegges forbud mot maislinje 1507 i Norge.»

Det etiske bildet

Usland viser til at vi i Norge har vi sagt nei til bruken av slik genmodifisert mais. Selv om vi ikke dyrker denne genmodifisert maisen her til lands er flere momenter relevante, blant annet at sprøytemidlet som denne planten er resistente mot ble forbudt omsatt i Norge rundt 2009.

-Det er mulig man kan gå god for dette rent juridisk, men for vanlige folks etikk går ikke dette an. Går man god for bruken av dette, betyr jo det at andre mennesker og dyr andre steder i verden blir påført lidelser som vi ikke vil ha, sier Usland.

I strid med genteknologiloven?

Nettverk for GMO-fri mat skriver i en pressemelding at de ikke forstår at Miljødirektoratet kan hevde at dagens kunnskap ikke gir grunnlag for forbud mot import. Etter deres vurdering kan ikke anbefalingen være i tråd med den norske genteknologiloven og understreker at det er regjeringen som har siste ord i denne saken.

-Vi ber regjeringen følge den norske genteknologiloven og si nei til import av GMOer som kan ødelegge folks helse og miljø andre steder i verden, uttaler Aina Bartmann hos Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

 

Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes har tidligere understreket at norske bønder ønsker å kunne fortsette med å produsere trygge råvarer, uten GMO.

- Vi er svært opptatt av å holde sprøytemiddelbruken i landbruket på et forsvarlig nivå. Beslutningen om å tillate genmanipulerte maistyper som skal tåle store doser sprøytemidler går på tvers av en bærekraftig matproduksjon.

- Ingen kan med sikkerhet si hva de langsiktige konsekvensene kan bli for menneskers og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO. Det er et politisk ansvar å sørge for at miljø- eller helseskadelige produkter ikke blir godkjent for salg, sier Bartnes.

 

For spørsmål, kontakt:

Birte Usland, talsperson GMO mat og fôr i Norges Bondelag

Mobil 412 84 837

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere