Ingen påskeferie for bøndene

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Påskeferien er like om hjørnet, og for mange nordmenn betyr det ferie, hytte og skiturer. Da er det vel på tide at også norske bønder tar seg en velfortjent ferie?

Norske gårdsbruk tar ikke påskeferie. Illustrasjonsbilde. Foto: Jørgen Skaug.

- Sist jeg hadde fri i påska er vel sikkert fem år siden. I løpet av de ti årene jeg har drevet gården har jeg hatt fri noen enkeltdager i påska, men aldri ei hel uke, sier melkebonde Ole Kristian Jensvoll (44).

Denne påska skal han jobbe alle dager, mens kona og barna skal reise på fjellet med svigerforeldrene.

- Jeg satser på å reise opp dit mellom fjøsstellene slik at jeg kan få meg noen skiturer. Det forutsetter imidlertid at ingen kyr må eller at det skjer andre ting på gården som forhindrer meg, sier han.

Nesten halvparten har under ei uke fri

Han er ikke alene om å ha det slik. For mens de fleste lønnstakerne i Norge har krav på fem ukers ferie i løpet av året er dette en fjern virkelighet for de fleste norske bønder. Det viser en ny undersøkelse som Agri Analyse har gjort blant 1021 norske bønder.

Bare en av fire tror de kan unne seg lengre ferie enn 14 sammenhengende dager. 43 prosent tror de kan de kan ta ut mindre enn ei uke og 16 prosent tror årets ferie blir lengre enn tre dager.

 

Har opplevd begge deler

Ole Kristian Jensvoll driver melkeproduksjon på familiegården på Fåberg i Oppland. Tidligere arbeidet han som anleggsingeniør i Oslo.

- Som ingeniør hadde jeg fem uker ferie. Mens jeg har drevet gården har jeg tatt ei uke hver sommer, som jeg har brukt til å reise med familien til Sørlandet.

- Vi har vært i syden en gang også. Kona og barna var der i fjorten dager, men etter ei uke måtte jeg reise jeg for da følte jeg at jeg ikke kunne være der lengre med hensyn til gården.

Ole Kristian Jensvoll. Foto: Privat.

Arbeid hele uka

De fleste av oss går på jobb fem dager i uka, og vi har fri i helgene. Slik er det ikke i landbruket. 54 prosent av de spurte oppgir at de arbeider alle dager i uka. Inkluderes også de som arbeider seks dager i uka, blir tallet 69 prosent.

Hvor mange dager i uka jobber du selv vanligvis med gårdsdrifta (Dersom det er sesong – anslå gjennomsnittet for året)

Melkebøndene er de som er på jobb flest dager i året. Hele 75 prosent av dem oppgir at de arbeider sju dager i uka. Slik er det også for Ole Kristian Jensvoll.

-Jeg arbeider i utgangspunktet alle dager i uka. Vi er fem gårdsbruk som deler på en avløser, så det kan fort gå lang tid mellom hver gang jeg får benytte meg av han. I de tilfellene han er på gården er det ofte slik at han tar stellet av husdyra, mens jeg får tid til å gjøre annet forefallent arbeid. Det kan fort gå tre-fire måneder mellom hver gang jeg har muligheten til å ta fri.

I perioden 29. august til 20.november i fjor arbeidet Jensvoll hver dag. Da hadde han avløser i fem dager før han gikk på en ny periode med kontinuerlig arbeid frem til 3. februar i år.

-Jeg brukte 8-9 timer hver ukedag, mens jeg i helgene bare konsentrerte meg om fjøsstellet. Dersom ikke noe spesielt skjer tar det 5-6 timer hver dag.

-I slike perioder blir du litt lei.

Vanskelig å samordne ferien

- Kona mi har fast jobb og fem uker ferie i løpet av året. Hun vil gjerne ha ferie og det vil også barna, men det er vanskelig å få til en sammenhengende ferie for oss alle. Det er også ting på kveldstid som jeg blir forhindret fra å delta på. Når det er foreldremøter, eller at barna skal være med på treninger og musikkøvelser er det kona som må stille opp.

Han er likevel klar på at jobben gir han mye positivt.

- Jeg er veldig interessert i å drive med dette. Når du driver med dyr og jordbruk kan du se umiddelbare resultater av det du holder på med. Du er din egen sjef og du har tross alt friheten til å ta en skitur etter fjøsstellet på morgenen om du har lyst. I tillegg er det givende å kunne bidra til det viktige samfunnsoppdraget det er å produsere norsk mat.

Kan ikke ta med dyra og arealene på hytta

Undersøkelsen fra Agri Analyse viser også at det jobbes svært lang dager i flere av produksjonstypene i landbruket. Aller mest arbeider melkebøndene. 10,5 timer i gjennomsnitt per dag. Legger vi til grunn at de også arbeider alle dagene i uka gir det ei 73,5 timers arbeidsuke. De fleste lønnstakerne arbeider 37,5 timer.

Bøndene er selvstendige næringsdrivende, og bestemmer i teorien selv når de skal jobbe.

- Det er likevel ikke slik som for andre selvstendige næringsdrivende. Bøndene kan ikke ta med seg husdyra eller arealet sitt på hytta som en hvilken som helst laptop, sier leder i Norges Bondelag Nils Bjørke.

- Det er godt å være bonde, men det er godt å komme seg ut av og til og. Få nye inntrykk og impulser som du trenger for å utvikle deg. Det må bedre inntekt til slik at bonden har råd til avløser slik at han eller hun kan komme seg på ferie med familien, sier han.

Det har blitt nesten 30.000 færre bønder i Norge siden 1999, og aller størst er frafallet av bønder under 40 år. Samtidig ønsker regjeringen seg høyere matproduksjon i fremtiden.

- Skal vi klare det er det viktig å få rekruttert unge inn i yrket. De som driver i landbruket i dag er vant med dagens situasjon, og de har akseptert det. Den yngre generasjonen vil imidlertid ha mer. De vil også ha ferie og fritid, sier Nils T Bjørke i Norges Bondelag.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere