Ingen MRSA-utbrudd i 2017

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.
Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Norge er det første landet i verden som har satt seg mål om å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger. Tall fra Mattilsynet viser at vi klarte det for 2017.

Kampen mot MRSA gjøres hver dag, sier Lars Petter Bartnes. Fotograf: Ove Magne Ribsskog- Dette er virkelig en gladmelding! Å holde svinebesetningene fri for MRSA er et viktig tiltak for folkehelsa, og en ambisiøs målsetting. Målretta innsats fra næringa og samarbeid med Mattilsynet har gitt resultater, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

MRSA, eller LA-MRSA som er det fulle navnet, er en variant av antibiotikaresistente gule stafylokokkbakterier som etablerer seg lett hos dyr. At bakteriene er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr. Grisene som er smittet med MRSA blir ikke sjuke, men bakteriene kan overføres til mennesker som ikke vil ha noen effekt av antibiotika dersom de trenger det.

- Bøndene tar et stort samfunnsansvar ved å holde landbruket MRSA-fritt. Selv om vi har gode resultater for 2017, må denne kampen kjempes hver dag. Derfor er det avgjørende at bonden er trygg på at han får hjelp og at kostnader blir dekket MRSA-smitte påvises i besetningen, sier Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere