Ingen MRSA-utbrudd i 2017

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.
Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Norge er det første landet i verden som har satt seg mål om å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger. Tall fra Mattilsynet viser at vi klarte det for 2017.

Kampen mot MRSA gjøres hver dag, sier Lars Petter Bartnes. Fotograf: Ove Magne Ribsskog- Dette er virkelig en gladmelding! Å holde svinebesetningene fri for MRSA er et viktig tiltak for folkehelsa, og en ambisiøs målsetting. Målretta innsats fra næringa og samarbeid med Mattilsynet har gitt resultater, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

MRSA, eller LA-MRSA som er det fulle navnet, er en variant av antibiotikaresistente gule stafylokokkbakterier som etablerer seg lett hos dyr. At bakteriene er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr. Grisene som er smittet med MRSA blir ikke sjuke, men bakteriene kan overføres til mennesker som ikke vil ha noen effekt av antibiotika dersom de trenger det.

- Bøndene tar et stort samfunnsansvar ved å holde landbruket MRSA-fritt. Selv om vi har gode resultater for 2017, må denne kampen kjempes hver dag. Derfor er det avgjørende at bonden er trygg på at han får hjelp og at kostnader blir dekket MRSA-smitte påvises i besetningen, sier Bartnes.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere