Norge er det første landet i verden som har satt seg mål om å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger. Tall fra Mattilsynet viser at vi klarte det for 2017.

Kampen mot MRSA gjøres hver dag, sier Lars Petter Bartnes. Fotograf: Ove Magne Ribsskog- Dette er virkelig en gladmelding! Å holde svinebesetningene fri for MRSA er et viktig tiltak for folkehelsa, og en ambisiøs målsetting. Målretta innsats fra næringa og samarbeid med Mattilsynet har gitt resultater, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

MRSA, eller LA-MRSA som er det fulle navnet, er en variant av antibiotikaresistente gule stafylokokkbakterier som etablerer seg lett hos dyr. At bakteriene er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr. Grisene som er smittet med MRSA blir ikke sjuke, men bakteriene kan overføres til mennesker som ikke vil ha noen effekt av antibiotika dersom de trenger det.

- Bøndene tar et stort samfunnsansvar ved å holde landbruket MRSA-fritt. Selv om vi har gode resultater for 2017, må denne kampen kjempes hver dag. Derfor er det avgjørende at bonden er trygg på at han får hjelp og at kostnader blir dekket MRSA-smitte påvises i besetningen, sier Bartnes.