Ingen MRSA-utbrudd i 2017

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.
Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Norge er det første landet i verden som har satt seg mål om å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger. Tall fra Mattilsynet viser at vi klarte det for 2017.

Kampen mot MRSA gjøres hver dag, sier Lars Petter Bartnes. Fotograf: Ove Magne Ribsskog- Dette er virkelig en gladmelding! Å holde svinebesetningene fri for MRSA er et viktig tiltak for folkehelsa, og en ambisiøs målsetting. Målretta innsats fra næringa og samarbeid med Mattilsynet har gitt resultater, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

MRSA, eller LA-MRSA som er det fulle navnet, er en variant av antibiotikaresistente gule stafylokokkbakterier som etablerer seg lett hos dyr. At bakteriene er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr. Grisene som er smittet med MRSA blir ikke sjuke, men bakteriene kan overføres til mennesker som ikke vil ha noen effekt av antibiotika dersom de trenger det.

- Bøndene tar et stort samfunnsansvar ved å holde landbruket MRSA-fritt. Selv om vi har gode resultater for 2017, må denne kampen kjempes hver dag. Derfor er det avgjørende at bonden er trygg på at han får hjelp og at kostnader blir dekket MRSA-smitte påvises i besetningen, sier Bartnes.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere