Ingen innrømmelser fra Helgesen

Publisert 18.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

I et møte med Norges Bondelag og NHO mat og landbruk stod europaministeren i dag fast på at regjeringen vil arbeide for å reversere prosenttollen. Han vil informere EU om dette i morgen.

- Norges Bondelag er overrasket over at regjeringen uten dialog med næringa binder seg opp overfor EU. Vi mener fortsatt at regjeringen gjør knefall for EUs interesser fremfor å ivareta norsk næringsliv, sier leder i Norges Bondelag, Nils T.Bjørke.

Når europaminister Vidar Helgesen (H) møter EØS-rådet i Brüssel i morgen, vil han meddele at landets  nye regjering har som mål å reversere prosenttollen på ost (ostetollen).  I et hastemøte i Oslo i dag møtte ministeren representanter fra NHO mat og landbruk og Norges Bondelag.

-Vi er på ingen måte beroliget etter møtet. Det virker som om regjeringen ikke har oversikt over konsekvensene dette kan få for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri . Det er ikke mer enn noen dager siden landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var ute og sa at hun freder ostetollen inntil videre og at saken har mange sider som må vurderes nøye, sier Bjørke.

- Vil vise regjeringens holdning

Vidar Helgesen understreket i møtet med næringa at det ikke er noen uenighet mellom han og landbruksministeren i denne saken. Ifølge Helgesen er målet i Brüssel å signalisere en holdning og ikke en posisjon.

Ministeren la vekt på at regjeringen ønsker en prosess rundt dette spørsmålet, hvor det også legges opp til en dialog med de berørte parter.  Han understreket at han er opptatt av forventningene EU har til den nye regjeringen i Norge.

- Prosessen hittil bærer preg av alt annet enn dialog. Det hjelper lite å invitere til dialog etter at man låst seg i sine posisjoner, avslutter Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere