Ingen innrømmelser fra Helgesen

Publisert 18.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

I et møte med Norges Bondelag og NHO mat og landbruk stod europaministeren i dag fast på at regjeringen vil arbeide for å reversere prosenttollen. Han vil informere EU om dette i morgen.

- Norges Bondelag er overrasket over at regjeringen uten dialog med næringa binder seg opp overfor EU. Vi mener fortsatt at regjeringen gjør knefall for EUs interesser fremfor å ivareta norsk næringsliv, sier leder i Norges Bondelag, Nils T.Bjørke.

Når europaminister Vidar Helgesen (H) møter EØS-rådet i Brüssel i morgen, vil han meddele at landets  nye regjering har som mål å reversere prosenttollen på ost (ostetollen).  I et hastemøte i Oslo i dag møtte ministeren representanter fra NHO mat og landbruk og Norges Bondelag.

-Vi er på ingen måte beroliget etter møtet. Det virker som om regjeringen ikke har oversikt over konsekvensene dette kan få for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri . Det er ikke mer enn noen dager siden landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var ute og sa at hun freder ostetollen inntil videre og at saken har mange sider som må vurderes nøye, sier Bjørke.

- Vil vise regjeringens holdning

Vidar Helgesen understreket i møtet med næringa at det ikke er noen uenighet mellom han og landbruksministeren i denne saken. Ifølge Helgesen er målet i Brüssel å signalisere en holdning og ikke en posisjon.

Ministeren la vekt på at regjeringen ønsker en prosess rundt dette spørsmålet, hvor det også legges opp til en dialog med de berørte parter.  Han understreket at han er opptatt av forventningene EU har til den nye regjeringen i Norge.

- Prosessen hittil bærer preg av alt annet enn dialog. Det hjelper lite å invitere til dialog etter at man låst seg i sine posisjoner, avslutter Bjørke.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere