Ingen enighet om inndragning av statlig del av melkekvotene

Publisert 30.09.2016
  • Tips en venn om denne siden

Denne uka har Bondelaget og LMD møttes for å diskutere markedsregulator Tines forslag om at den statlige delen av omsatte melkekvoter ikke selges videre til andre melkeprodusenter. LMD og Bondelaget støtter Tines forslag, men avtalen strandet når det ikke ble enighet om finansieringen.

Bakgrunnen for Tines forslag er store lagre av ost, skummetmelkpulver og smør, og behovet for å hindre ytterligere oppbygging av ostelagre fram mot bortfall av eksportstøtte i 2020.  Det er bortfallet av eksportstøtten som gjør at de ordinære markedstiltakene ikke er tilstrekkelige.

Ønsker avbøtende tiltak: Bondelagsleder Lars Petter Bartnes. - Det viktigste tiltaket for å møte bortfallet av eksportstøtten og Jarlsbergsesksporten er å øke salget i det norske markedet. Både Tine og de andre aktørene har her en viktig oppgave, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes og presiserer at det er nødvendig å sette i gang avbøtende tiltak nå for å møte situasjonen som kommer til å oppstå etter fjerningen av eksportsubsidiene i 2020.

For å være forberedt på endringene som kommer når eksportstøtten til ost faller bort, er Bondelaget positive til å avstemme produksjonen allerede nå. - Å inndra den statlige delen av omsatte melkekvoter er et godt avbøtende tiltak, sier Lars Petter Bartnes.

Det ble likevel ikke noen avtale mellom LMD og Norges Bondelag om å holde tilbake statlig del av melkekvotene, fordi avtalepartene ikke er enige om hvordan utkjøpet skal finansieres.

Stortingsflertallet har understreket at «utfasingen av eksportsubsidier må gjennomføres på en måte som sikrer muligheter for en gradvis tilpasning til en ny konkurransesituasjon, også gjennom at avbøtende tiltak vurderes».

– Utfasingen av eksportstøtten til om lag 100 millioner liter melk er en beslutning fattet av Stortinget, og avbøtende tiltak må derfor finansieres over statsbudsjettet, slår Bartnes fast.

LMD på sin side mener at utkjøpet finansieres med omsetningsavgift, altså av bøndene selv.

- Det er beklagelig at LMD ikke følger opp Stortingsflertallet, og skyver ansvaret for eksportstøtten fjernes over på bøndene. Dersom bonden skal betale regninga for utfasingen av eksportstøtte, er ikke dette et avbøtende tiltak, sier Bartnes.

Fakta om omsetning av melkekvoter:

  • Hvis en melkebonde ønsker å avlutte sin melkeproduksjon og selge melkekvota, kan inntil 80 % av kvota selges privat innad i fylket, mens 20 % må selges til Staten til kr 2,50 per liter. Staten selger disse melkekvotene videre til melkebønder til samme pris. 
  • I 2015 ble det omsatte Staten om lag 5,7 millioner liter melkekvote. 
  • Les mer om melkekvoter hos Landbruksdirektoratet.
Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere