Ingen endringer i kvotetallet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Kyr og melkebil

Kvotetallet for melk blir videreført på samme nivå som i fjor.

Fakta om kvotedrøftingene:
- Årlige drøftinger mellom landbruksnæringa og -myndighetene. Baserer seg bla på prognoser fra Tine på hvor mye melk som vil produseres og hvor mye markedet vil etterspørre.  
- Produksjonen reguleres ved å justere forholdstallet som angir hvor stor del av melkekvotene bonden kan produsere.
- Med forholdtallet 0,98 kan bonden produsere 98 prosent av kvoten.
- Produseres det mer enn forholdstallet angir, ilegges overproduksjonsavgift.  

De årlige kvotedrøftingene mellom landbruket og staten fant sted i dag. Med bakgrunn i prognoser for i 2018, valgte partene å videreføre dagens forholdstall for disponibel kvote på kumelk til 0,98 og dagens forholdstall for geitemelk på 0,96. I praksis angir altså dette hvor stor del av kvoten sin bonden kan levere.

Avgjørende å sikre stabilitet

- Det avgjørende for Norges Bondelag har vært å dekke mest mulig av markedet med norsk melk, men samtidig unngå kostbar overproduksjon. En videreføring av dagens forholdstall vil bidra til et balansert marked, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Markedsregulator Tine anslår et melkebehov på 1498 millioner lite kumelk neste år, og med et forholdstall på 0,98 vil Tine kunne forvente et mottak av rundt 1491 millioner lite kumelk. Årets dårlige avlinger har bidratt til mindre produksjon av fôr i deler av landet, og dette gjør at det er en viss usikkerhet om hvor stor produksjonen kan bli neste år. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba derfor i dagens møte om at situasjonen blir vurdert på nytt i første halvår av 2018.

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere