Ingen endringer i kvotetallet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Kyr og melkebil

Kvotetallet for melk blir videreført på samme nivå som i fjor.

Fakta om kvotedrøftingene:
- Årlige drøftinger mellom landbruksnæringa og -myndighetene. Baserer seg bla på prognoser fra Tine på hvor mye melk som vil produseres og hvor mye markedet vil etterspørre.  
- Produksjonen reguleres ved å justere forholdstallet som angir hvor stor del av melkekvotene bonden kan produsere.
- Med forholdtallet 0,98 kan bonden produsere 98 prosent av kvoten.
- Produseres det mer enn forholdstallet angir, ilegges overproduksjonsavgift.  

De årlige kvotedrøftingene mellom landbruket og staten fant sted i dag. Med bakgrunn i prognoser for i 2018, valgte partene å videreføre dagens forholdstall for disponibel kvote på kumelk til 0,98 og dagens forholdstall for geitemelk på 0,96. I praksis angir altså dette hvor stor del av kvoten sin bonden kan levere.

Avgjørende å sikre stabilitet

- Det avgjørende for Norges Bondelag har vært å dekke mest mulig av markedet med norsk melk, men samtidig unngå kostbar overproduksjon. En videreføring av dagens forholdstall vil bidra til et balansert marked, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Markedsregulator Tine anslår et melkebehov på 1498 millioner lite kumelk neste år, og med et forholdstall på 0,98 vil Tine kunne forvente et mottak av rundt 1491 millioner lite kumelk. Årets dårlige avlinger har bidratt til mindre produksjon av fôr i deler av landet, og dette gjør at det er en viss usikkerhet om hvor stor produksjonen kan bli neste år. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba derfor i dagens møte om at situasjonen blir vurdert på nytt i første halvår av 2018.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere