Ingen endringer i forholdstallet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Tine forventer en nedgang i behovet for norsk melk på 20 millioner liter.

Det er ikke behov for å produsere like mye melk i år som i fjor. Det kom frem i dagens kvotedrøftninger mellom Tine, Landbruks- og matdepartementet og faglagene.  Mens Tine i fjor anslo behovet for melk til å være 1530 millioner liter, er behovet for i år anslått til 1510 millioner liter.

Forventer lavere kvoteoppfylling

Med bakgrunn i dette foreslo faglagene å heve forholdstallet med to prosent til 1,05. Dette var også Tines anbefaling. Årsaken til at det ble foreslått å heve forholdstallet er en antagelse om at kvoteoppfyllingsgraden blir lavere i 2014 enn det foregående kvoteåret. Forklaringen er tredelt:

  • Den produserte melkemengden er lavere ved inngangen til kvoteåret 2014 enn på samme tidspunkt i fjor.
  • Det samlede antallet kyr er lavere enn i fjor.
  • Veksten i hvor mye hver ku kan produsere (avdråttsøkning) er lavere enn i fjor.

- Må følge markedet tett

Landbruks og matdepartementet valgte likevel å beholde forholdstallet for i fjor på 1,03, men partene er enige om å gjøre avsjekk på starten forsommeren med åpning for å justere forholdstallet på nytt.

- Vi mener et forholdstall på 1.05 fornuftig, men forholdstallet settes av staten, og de var uenige. Fremover blir det viktig å følge markedet tett og at det gjøres en avsjekk på forsommeren slik at vi kan forsyne markedet med nok melk, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere