Ingen endringer i forholdstallet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Tine forventer en nedgang i behovet for norsk melk på 20 millioner liter.

Det er ikke behov for å produsere like mye melk i år som i fjor. Det kom frem i dagens kvotedrøftninger mellom Tine, Landbruks- og matdepartementet og faglagene.  Mens Tine i fjor anslo behovet for melk til å være 1530 millioner liter, er behovet for i år anslått til 1510 millioner liter.

Forventer lavere kvoteoppfylling

Med bakgrunn i dette foreslo faglagene å heve forholdstallet med to prosent til 1,05. Dette var også Tines anbefaling. Årsaken til at det ble foreslått å heve forholdstallet er en antagelse om at kvoteoppfyllingsgraden blir lavere i 2014 enn det foregående kvoteåret. Forklaringen er tredelt:

  • Den produserte melkemengden er lavere ved inngangen til kvoteåret 2014 enn på samme tidspunkt i fjor.
  • Det samlede antallet kyr er lavere enn i fjor.
  • Veksten i hvor mye hver ku kan produsere (avdråttsøkning) er lavere enn i fjor.

- Må følge markedet tett

Landbruks og matdepartementet valgte likevel å beholde forholdstallet for i fjor på 1,03, men partene er enige om å gjøre avsjekk på starten forsommeren med åpning for å justere forholdstallet på nytt.

- Vi mener et forholdstall på 1.05 fornuftig, men forholdstallet settes av staten, og de var uenige. Fremover blir det viktig å følge markedet tett og at det gjøres en avsjekk på forsommeren slik at vi kan forsyne markedet med nok melk, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere