Ingen beslutning om glyfosat

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

glyfosat og bjørn gimmung

Det er fortsatt uklart om ugressmiddelet glyfosat får fornyet godkjenning etter ny avstemming i EU. Nå må saken trolig enda en runde i EU-systemet.

Slik stemte landene
14 land stemte for forlengelse: Sverige, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Nederland, Slovenia, Slovakia, Finland, Storbritannia, Danmark, Irland, Spanien.

Ni land stemte imot: Belgia, Hellas, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Luxemburg, Malta, Østerrike.

Fem land avsto: Tyskland, Polen, Portugal, Romania, Bulgaria.
KILDE: Nationen

EU-kommisjonen klarte ikke å sikre det nødvendige flertallet for å fornye godkjenningen da 14 land, deriblant Danmark, Storbritannia og Nederland, stemte for forlengelse. Ni stemte mot, mens fem land avsto fra å stemme. Det betyr at det ikke ble oppnådd et kvalifisert flertall for fornyet godkjenning. Gjennom EØS-avtalen er også Norge prisgitt det EU kommer fram til.

Mangler alternativer

-Per dags dato har vi ikke et fullgodt alternativ til glyfosat for å redusere ugrasmengden på våre dyrka arealer. Bruken av slike ugrasmidler har stor betydning for hvor mye mat vi klarer å produsere, uten å ta i bruk nye dyrkingsareal. De sørger for at det produseres korn, gras og grønnsaker på jordene, og ikke ugras. Vi ser også at pløying, som kan bidra til å redusere ugrasmengden, har negative effekter på avrenning av jord og næringsstoffer til vann og vassdrag. Dette skaper også økt klimaavtrykk. Disse utfordringene må vi finne bedre løsninger på enn vi har i dag, sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er opptatt av at godkjenning av plantevernmidler og fornying må skje kunnskapsbasert. I diskusjonen rundt fortsatt bruk av glyfosat var EUs fagekspertise innstilt på fornying.

Gimming understreker at et forbud mot glyfosat, dersom det blir opprettholdt, vil øke arbeidsmengden i form av mer jordbearbeiding i kornåkrene og dermed svekke økonomien.

– Lønnsomheten blir mindre i kornproduksjonen når vi ikke skal få bruke dette middelet til å bekjempe flerårig ugras, som kveke. Det kan gjøre det vanskeligere å nå målet om økt norsk kornproduksjon, slik Stortinget har sagt de ønsker, sier Gimming.

Et alternativ til mindre glyfosatbruk er mer gras i kornområdene.

-Det kan også utfordre måten norsk jordbruk slik vi kjenner det. I dag produserer vi korn på arealer som er egnet for det og har husdyrhold og grasproduksjon i distriktene.

Det er fortsatt uklart når den endelig avgjørelse om fortsatt bruk av glyfosat vil bli tatt.

I løpet av oktober har EU-landenes representanter forsøkt to ganger å stemme over en mulig glyfosat-forlengelse, uten å lykkes. I følge avisen nationen har kommisjonen signalisert at den vil ta forslaget opp til avstemning på nytt i løpet av de nærmeste to ukene. Godkjenningen for fortstat bruk av glyfosat går ut 15.desember.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere