Ingen beslutning om glyfosat

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

glyfosat og bjørn gimmung

Det er fortsatt uklart om ugressmiddelet glyfosat får fornyet godkjenning etter ny avstemming i EU. Nå må saken trolig enda en runde i EU-systemet.

Slik stemte landene
14 land stemte for forlengelse: Sverige, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Nederland, Slovenia, Slovakia, Finland, Storbritannia, Danmark, Irland, Spanien.

Ni land stemte imot: Belgia, Hellas, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Luxemburg, Malta, Østerrike.

Fem land avsto: Tyskland, Polen, Portugal, Romania, Bulgaria.
KILDE: Nationen

EU-kommisjonen klarte ikke å sikre det nødvendige flertallet for å fornye godkjenningen da 14 land, deriblant Danmark, Storbritannia og Nederland, stemte for forlengelse. Ni stemte mot, mens fem land avsto fra å stemme. Det betyr at det ikke ble oppnådd et kvalifisert flertall for fornyet godkjenning. Gjennom EØS-avtalen er også Norge prisgitt det EU kommer fram til.

Mangler alternativer

-Per dags dato har vi ikke et fullgodt alternativ til glyfosat for å redusere ugrasmengden på våre dyrka arealer. Bruken av slike ugrasmidler har stor betydning for hvor mye mat vi klarer å produsere, uten å ta i bruk nye dyrkingsareal. De sørger for at det produseres korn, gras og grønnsaker på jordene, og ikke ugras. Vi ser også at pløying, som kan bidra til å redusere ugrasmengden, har negative effekter på avrenning av jord og næringsstoffer til vann og vassdrag. Dette skaper også økt klimaavtrykk. Disse utfordringene må vi finne bedre løsninger på enn vi har i dag, sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er opptatt av at godkjenning av plantevernmidler og fornying må skje kunnskapsbasert. I diskusjonen rundt fortsatt bruk av glyfosat var EUs fagekspertise innstilt på fornying.

Gimming understreker at et forbud mot glyfosat, dersom det blir opprettholdt, vil øke arbeidsmengden i form av mer jordbearbeiding i kornåkrene og dermed svekke økonomien.

– Lønnsomheten blir mindre i kornproduksjonen når vi ikke skal få bruke dette middelet til å bekjempe flerårig ugras, som kveke. Det kan gjøre det vanskeligere å nå målet om økt norsk kornproduksjon, slik Stortinget har sagt de ønsker, sier Gimming.

Et alternativ til mindre glyfosatbruk er mer gras i kornområdene.

-Det kan også utfordre måten norsk jordbruk slik vi kjenner det. I dag produserer vi korn på arealer som er egnet for det og har husdyrhold og grasproduksjon i distriktene.

Det er fortsatt uklart når den endelig avgjørelse om fortsatt bruk av glyfosat vil bli tatt.

I løpet av oktober har EU-landenes representanter forsøkt to ganger å stemme over en mulig glyfosat-forlengelse, uten å lykkes. I følge avisen nationen har kommisjonen signalisert at den vil ta forslaget opp til avstemning på nytt i løpet av de nærmeste to ukene. Godkjenningen for fortstat bruk av glyfosat går ut 15.desember.

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere