Slik stemte landene
14 land stemte for forlengelse: Sverige, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Nederland, Slovenia, Slovakia, Finland, Storbritannia, Danmark, Irland, Spanien.

Ni land stemte imot: Belgia, Hellas, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Luxemburg, Malta, Østerrike.

Fem land avsto: Tyskland, Polen, Portugal, Romania, Bulgaria.
KILDE: Nationen

EU-kommisjonen klarte ikke å sikre det nødvendige flertallet for å fornye godkjenningen da 14 land, deriblant Danmark, Storbritannia og Nederland, stemte for forlengelse. Ni stemte mot, mens fem land avsto fra å stemme. Det betyr at det ikke ble oppnådd et kvalifisert flertall for fornyet godkjenning. Gjennom EØS-avtalen er også Norge prisgitt det EU kommer fram til.

Mangler alternativer

-Per dags dato har vi ikke et fullgodt alternativ til glyfosat for å redusere ugrasmengden på våre dyrka arealer. Bruken av slike ugrasmidler har stor betydning for hvor mye mat vi klarer å produsere, uten å ta i bruk nye dyrkingsareal. De sørger for at det produseres korn, gras og grønnsaker på jordene, og ikke ugras. Vi ser også at pløying, som kan bidra til å redusere ugrasmengden, har negative effekter på avrenning av jord og næringsstoffer til vann og vassdrag. Dette skaper også økt klimaavtrykk. Disse utfordringene må vi finne bedre løsninger på enn vi har i dag, sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er opptatt av at godkjenning av plantevernmidler og fornying må skje kunnskapsbasert. I diskusjonen rundt fortsatt bruk av glyfosat var EUs fagekspertise innstilt på fornying.

Gimming understreker at et forbud mot glyfosat, dersom det blir opprettholdt, vil øke arbeidsmengden i form av mer jordbearbeiding i kornåkrene og dermed svekke økonomien.

– Lønnsomheten blir mindre i kornproduksjonen når vi ikke skal få bruke dette middelet til å bekjempe flerårig ugras, som kveke. Det kan gjøre det vanskeligere å nå målet om økt norsk kornproduksjon, slik Stortinget har sagt de ønsker, sier Gimming.

Et alternativ til mindre glyfosatbruk er mer gras i kornområdene.

-Det kan også utfordre måten norsk jordbruk slik vi kjenner det. I dag produserer vi korn på arealer som er egnet for det og har husdyrhold og grasproduksjon i distriktene.

Det er fortsatt uklart når den endelig avgjørelse om fortsatt bruk av glyfosat vil bli tatt.

I løpet av oktober har EU-landenes representanter forsøkt to ganger å stemme over en mulig glyfosat-forlengelse, uten å lykkes. I følge avisen nationen har kommisjonen signalisert at den vil ta forslaget opp til avstemning på nytt i løpet av de nærmeste to ukene. Godkjenningen for fortstat bruk av glyfosat går ut 15.desember.