Informasjon ved turstier

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

Bli med og spre informasjon der folk ferdes! I nettbutikken finnes plakater som enkeltbønder og lokallag kan bruke for å spre informasjon om hva som dyrkes og betydningen av norsk landbruk.

De fleste som skal gå på tur i skog og utmark, går langs jorder og åkerkanter, gjennom gårdstun og på driftsveier. Folk som går på tur er gjerne nysgjerrige på hva de ser på jordene og de er opptatt av grønne verdier, lokal matproduksjon og miljøspørsmål. Plakatene skal kunne gi svar på noe av det folk lurer på.

Plakatene er laget i værbestandig materiale og skal kunne stå ute hele vekstsesongen. Plakatene vil være ferdige til utsending ca 20. april, de finnes på både bokmål og nynorsk og kan bestilles i

 Les mer i brev til lokallaga om plakatene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere