India held fast på matsikkerheitskrav

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

India held fast på sin posisjon i WTO-forhandlingane, men stenger ikkje døra for forhandlingar. Tida byrjar å renne ut for å få til ei avtale mellom ministrane som er samla på Bali. Fredag skal konferansen etter planen avsluttast.

Indias handels- og industriminister Anand Sharma heldt fast på retten til oppkjøp til matvarelager på dagens pressekonferanse, foto: Hildegunn Gjengedal.Timeglaset er i ferd med å renne ut for ministrane som prøver å bli samde om ein pakke på Bali. Heile natta vil dei ha møte i mindre grupper for å finne ei løysing. Størst merksemd får India, som kjempar for retten til å kjøpe matvarer frå bønder for å fylle opp matlager. Denne maten vil bli delt ut til fattige. Oppkjøpet strir imot WTO-regelverket fordi oppkjøpet ikkje skjer til marknadspris. India vil då bruke meir handelsforstyrrande gul støtte enn tillatt. Det ligg på bordet eit forslag om å gi India og andre u-land ein fredsklausul på fire år. Det vil seie at ingen land vil kunne gå til sak mot India i denne perioden for å bryte WTO-reglane. India meiner på si side at dei bør få bruke denne typen støtte fram til ei permanent løysing er funnen. Dei meiner det slår skeivt ut at den handelsforstyrrande gule støtta er rekna ut frå verdsmarknadprisen i 1986-1988.

Vil ikkje bli halden som gissel

- Eg vil ikkje forhandla fram noko som er i konflikt med matsikkerheit. Eg nektar å bli halden som gissel for 1980-talet, sa handels- og industriminister Anand Sharma i dagens pressekonferanse.

Fryktar å tape eksportmarknader

USA på si side fryktar å tape eksportmarknader som følgje av forslaget. Pakistan fryktar at matvarer frå Indias lager skal hamna på deira marknader, noko India på det sterkaste avviser.

Ingen konkrete reduksjonsplikter

Det blir samtidig forhandla om dei andre delane av Bali-pakken: Betre tilrettelegging for handel innan dagens tollsystem, reglar for tollkvoteadministrering og eksportstøtte. Ingen av desse inneber konkrete reduksjonsplikter. Eit sett med reglar for dei minst utvikla landa (MUL) er også forhandla fram. Det er venta at det meste av dette vil falle på plass om ein finn ei løysing på oppkjøp til matvarelager. Mange tolkar India som meir på gli mot ei løysing på dagens pressekonferanse enn i gårsdagens opningsinnlegg.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere