India held fast på matsikkerheitskrav

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

India held fast på sin posisjon i WTO-forhandlingane, men stenger ikkje døra for forhandlingar. Tida byrjar å renne ut for å få til ei avtale mellom ministrane som er samla på Bali. Fredag skal konferansen etter planen avsluttast.

Indias handels- og industriminister Anand Sharma heldt fast på retten til oppkjøp til matvarelager på dagens pressekonferanse, foto: Hildegunn Gjengedal.Timeglaset er i ferd med å renne ut for ministrane som prøver å bli samde om ein pakke på Bali. Heile natta vil dei ha møte i mindre grupper for å finne ei løysing. Størst merksemd får India, som kjempar for retten til å kjøpe matvarer frå bønder for å fylle opp matlager. Denne maten vil bli delt ut til fattige. Oppkjøpet strir imot WTO-regelverket fordi oppkjøpet ikkje skjer til marknadspris. India vil då bruke meir handelsforstyrrande gul støtte enn tillatt. Det ligg på bordet eit forslag om å gi India og andre u-land ein fredsklausul på fire år. Det vil seie at ingen land vil kunne gå til sak mot India i denne perioden for å bryte WTO-reglane. India meiner på si side at dei bør få bruke denne typen støtte fram til ei permanent løysing er funnen. Dei meiner det slår skeivt ut at den handelsforstyrrande gule støtta er rekna ut frå verdsmarknadprisen i 1986-1988.

Vil ikkje bli halden som gissel

- Eg vil ikkje forhandla fram noko som er i konflikt med matsikkerheit. Eg nektar å bli halden som gissel for 1980-talet, sa handels- og industriminister Anand Sharma i dagens pressekonferanse.

Fryktar å tape eksportmarknader

USA på si side fryktar å tape eksportmarknader som følgje av forslaget. Pakistan fryktar at matvarer frå Indias lager skal hamna på deira marknader, noko India på det sterkaste avviser.

Ingen konkrete reduksjonsplikter

Det blir samtidig forhandla om dei andre delane av Bali-pakken: Betre tilrettelegging for handel innan dagens tollsystem, reglar for tollkvoteadministrering og eksportstøtte. Ingen av desse inneber konkrete reduksjonsplikter. Eit sett med reglar for dei minst utvikla landa (MUL) er også forhandla fram. Det er venta at det meste av dette vil falle på plass om ein finn ei løysing på oppkjøp til matvarelager. Mange tolkar India som meir på gli mot ei løysing på dagens pressekonferanse enn i gårsdagens opningsinnlegg.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere