India held fast på matsikkerheitskrav

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

India held fast på sin posisjon i WTO-forhandlingane, men stenger ikkje døra for forhandlingar. Tida byrjar å renne ut for å få til ei avtale mellom ministrane som er samla på Bali. Fredag skal konferansen etter planen avsluttast.

Indias handels- og industriminister Anand Sharma heldt fast på retten til oppkjøp til matvarelager på dagens pressekonferanse, foto: Hildegunn Gjengedal.Timeglaset er i ferd med å renne ut for ministrane som prøver å bli samde om ein pakke på Bali. Heile natta vil dei ha møte i mindre grupper for å finne ei løysing. Størst merksemd får India, som kjempar for retten til å kjøpe matvarer frå bønder for å fylle opp matlager. Denne maten vil bli delt ut til fattige. Oppkjøpet strir imot WTO-regelverket fordi oppkjøpet ikkje skjer til marknadspris. India vil då bruke meir handelsforstyrrande gul støtte enn tillatt. Det ligg på bordet eit forslag om å gi India og andre u-land ein fredsklausul på fire år. Det vil seie at ingen land vil kunne gå til sak mot India i denne perioden for å bryte WTO-reglane. India meiner på si side at dei bør få bruke denne typen støtte fram til ei permanent løysing er funnen. Dei meiner det slår skeivt ut at den handelsforstyrrande gule støtta er rekna ut frå verdsmarknadprisen i 1986-1988.

Vil ikkje bli halden som gissel

- Eg vil ikkje forhandla fram noko som er i konflikt med matsikkerheit. Eg nektar å bli halden som gissel for 1980-talet, sa handels- og industriminister Anand Sharma i dagens pressekonferanse.

Fryktar å tape eksportmarknader

USA på si side fryktar å tape eksportmarknader som følgje av forslaget. Pakistan fryktar at matvarer frå Indias lager skal hamna på deira marknader, noko India på det sterkaste avviser.

Ingen konkrete reduksjonsplikter

Det blir samtidig forhandla om dei andre delane av Bali-pakken: Betre tilrettelegging for handel innan dagens tollsystem, reglar for tollkvoteadministrering og eksportstøtte. Ingen av desse inneber konkrete reduksjonsplikter. Eit sett med reglar for dei minst utvikla landa (MUL) er også forhandla fram. Det er venta at det meste av dette vil falle på plass om ein finn ei løysing på oppkjøp til matvarelager. Mange tolkar India som meir på gli mot ei løysing på dagens pressekonferanse enn i gårsdagens opningsinnlegg.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere