Terje Lien Aasland.

Stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet besøkte Bondelagets lederkonferanse i dag. Stikkordet for deres innledning var "Slik skal vi øke matproduksjonen – og sikre distriktsstemmene ved valget 2013."

Ap åpner for bruk av budsjettmidler
I sin innledning til lederkonferansen trakk lederen av Næringskomiteen Terje Lien Aasland (Ap) fram at landbruket er en del av den norske modellen, som er viktig å ta vare på for sosialdemokratene. Aasland er stolt av landbruksmeldinga, og at tre partier har staket kursen sammen for kanskje ti år. - Mye av innholdet i meldinga har kommet fram i en dialog med landbruket. Det er riktig som mange har kommentert at landbruksmeldinga ”velkommen til bords” mangler bestikk. Bestikket og bordpynten kommer etter hvert, men det er en retning og noe vi skal bygge videre på, sa Aasland.

- Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde importvernet. Det er viktig for landbruk over hele landet, volumproduksjon, prisoppnåelse, og forutsigbarhet, sa Aasland.

Aasland sa også at dersom bonden ikke får tatt ut pris i markedet, kan det være aktuelt å bruke budsjettmidler.

Aasland trakk fram at det er viktig å øke produksjonen av storfekjøtt, og ønsker en egen strategi på det.

- Arbeiderpartiet ønsker å få til bedre risikoavlastning ved investeringer. Å understøtte den aktive bonden er å støtte de som satser og investerer, sa Aasland, og etterlyste hjelp til å definere hvem den aktive bonden er.

Svein Flåtten og Nils T. Bjørke.

Endringer, men videreføring av importvern og markedsordninger
I sin innledning påpekte Svein Flåtten at Høyre er for markedsregulering av landbruksvarer, og de er for en statlig styring hvis det er til det beste; de ønsker mer uavhengige regulatorer. Høyres mål for markedsreguleringen er å motvirke monopol, lite innsyn og mangel på konkurranse.  

- Importvernet er en bærebjelke i norsk landbruk. Høyre ønsker ikke å øke importvernet, og ønsker på sikt å redusere det. Vi har forpliktelser via WTO, EU og EØS for å liberalisere handelen, sa Svein Flåtten. Høyre ønsker å sikre at norsk landbruk er enda mer effektivt og mer lønnsomt før en reduksjon av tollvernet kan finne sted. Vi er avhengig av å ha et godt forhold til våre handelspartnere i EU, og det er noe av årsaken til at H har vært i mot tolløkningen nå, fortalte Flåtten.

Willy Finnbakk, leder i Nordsvin, brukte sin egen gård som eksempel i spørsmål til Flåtten. Finnbakk har økt både svineproduksjonen og melkeproduksjonen de siste årene. – Jeg kan godt øke produksjonen mer, men problemet er at inntekten ikke øker tilsvarende, og det byr på store investeringsbehov. Hva betyr det å sette bonden fri?

Flåtten innrømte at han ikke er glad i uttrykket ”slipp bonden fri”. – Det dreier seg om frihet til å produsere hva man vil og så mye man vil, og bruke eiendommen som man vil. Det har vært store strukturendringer i landbruket; er det ikke bedre at politikken kommer i forkant av endringene, enn at politikken må tilpasses endringene og utviklingen som allerede har skjedd, spurte Flåtten.

Les også sak om bondelagslederens tale til lederkonferansen.

Les tidligere omtale av lederkonferansen.