Importvern er en forutsetning for norsk matproduksjon

Publisert 27.09.2012
  • Tips en venn om denne siden

Les uttalen om fremtidsrettet matproduksjon og tollvern fra lederkonferansen i Norges Bondelag.

Et velfungerende tollvern er et verdivalg for å nå regjeringens mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Tollvernet er videre en forutsetning for å opprettholde matindustri og annen verdiskaping i fastlands-Norge. Landbruket inkludert den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, er en av de største næringene i Norge. Den sysselsetter omkring 100 000 personer og har samlet en produksjonsverdi på 150 milliarder kroner. Importen av landbruksvarer har mer enn doblet seg siden 2000, og utgjør nå om lag 40 milliarder kroner per år.

Lederkonferansen til Norges Bondelag er godt fornøyd med at regjeringen fra 2013 skal utnytte handlingsrommet i tollvernet som ligger i gjeldende WTO-avtale for storfe, lam og faste oster. Dette er nødvendig for produksjon og avsetning av viktige landbruksprodukter, og vil bidra til å sikre næringsliv, matvareberedskap og kulturlandskap i distrikts-Norge. Omlegging av tollvernet til prosenttoll for disse produktene viser handlekraft fra Regjeringen. Den har evne og vilje til å prioritere nødvendig tiltak for å nå målene i landbruks- og matmeldinga, og gir et viktig signal for landbruksnæringas muligheter framover. Til vårens jordbruksforhandlinger forventer lederkonferansen til Norges Bondelag at Regjeringen viser tilsvarende handlekraft gjennom styrkede inntektsmuligheter for å nå produksjonsmålet.

Flere saker om importvern:

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere