Importvern er en forutsetning for norsk matproduksjon

Publisert 27.09.2012
  • Tips en venn om denne siden

Les uttalen om fremtidsrettet matproduksjon og tollvern fra lederkonferansen i Norges Bondelag.

Et velfungerende tollvern er et verdivalg for å nå regjeringens mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Tollvernet er videre en forutsetning for å opprettholde matindustri og annen verdiskaping i fastlands-Norge. Landbruket inkludert den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, er en av de største næringene i Norge. Den sysselsetter omkring 100 000 personer og har samlet en produksjonsverdi på 150 milliarder kroner. Importen av landbruksvarer har mer enn doblet seg siden 2000, og utgjør nå om lag 40 milliarder kroner per år.

Lederkonferansen til Norges Bondelag er godt fornøyd med at regjeringen fra 2013 skal utnytte handlingsrommet i tollvernet som ligger i gjeldende WTO-avtale for storfe, lam og faste oster. Dette er nødvendig for produksjon og avsetning av viktige landbruksprodukter, og vil bidra til å sikre næringsliv, matvareberedskap og kulturlandskap i distrikts-Norge. Omlegging av tollvernet til prosenttoll for disse produktene viser handlekraft fra Regjeringen. Den har evne og vilje til å prioritere nødvendig tiltak for å nå målene i landbruks- og matmeldinga, og gir et viktig signal for landbruksnæringas muligheter framover. Til vårens jordbruksforhandlinger forventer lederkonferansen til Norges Bondelag at Regjeringen viser tilsvarende handlekraft gjennom styrkede inntektsmuligheter for å nå produksjonsmålet.

Flere saker om importvern:

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere