- Ikkje gi opp kampen for Lov om god handelsskikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Christine Tacon
Valdgiftsdommar Christine Tacon meiner Lov om god handelsskikk fungerer, og ber Noreg ikkje gi opp å få si eiga lov. Foto: Hildegunn Gjengedal

- Lov om god handelsskikk fungerer. Vi brukte 20 år på å innføre den, ikkje gi opp. Det sa den britiske valdgiftsdommaren Christine Tacon i møte med Norges Bondelag i London.

Då den raud-grøne regjeringa jobba fram eit lovforslag om god handelsskikk i verdikjeda for mat, var det m.a inspirert frå den britiske lovgjevinga. Lovforslaget er enno ikkje teke til Stortinget.

Etter å ha prøvd eit frivillig system i mange år, innførte Storbritannia i 2013 ei Lov om god handelsskikk (Grocery Code) og ein tilhøyrande valdgiftsdommar. Dommaren har ein liknande funksjon som ein ombudsmann. Ho tek imot anonyme klager og kan dømme bedrifter som bryt lova til å betale bøter. 10 daglegvarebedrifter er omfatta av lovgjevinga. Daglegvaregiganten Tesco er allereie dømt for å betale leverandørane for seint. Sjølv om det ikkje har vore mange saker så langt for domstolen, seier Tacon det viktigaste er den avskrekkande effekten.

- Vi har sett ei enorm endring i kulturen. Talet på leverandørar som opplever brot på Lov om god handelsskikk har gått ned frå 80% til 60% på to år, sa Tacon då ho heldt innlegg på eit seminar om den britiske verdikjeda for mat.

Tilsynet er lite og effektivt. Tacon sjølv jobbar på halv tid, og i staben er det ca 5 personar, nokon av dei også på deltid.

- Budsjettet på 800 000 pund har vi aldri brukt opp, seier Tacon.

Til hjelp for daglegvarebransjen

Ho har møte med daglegvarebedriftene ein for ein kvart kvartal. Tacon definerer mykje av jobben som konsultering, og opplever at daglegvarebransjen har nytte av lovgjevinga og jobben ho gjer.

- Vi har hjelpt dei med å bli meir effektive, seier Tacon. Ho har til dømes sett ei enorm endring i kulturen hjå Tesco. Ho opplever også ofte at ho får inn klager som ho tek opp med daglegvareaktøren som stoppar uheldig praksis før den er sett i verk.

Mellom dei største utfordringane er for sein betaling. Endring av kontrakt utan tilstrekkeleg varsel, betaling for hylleplassering, manglande betaling for varer som er bestilt og betaling for å halde på kontraktar er andre problem.

- Noko av dei verste døma er leverandørar som må betale for bord på veldedige middagar for halde på kontraktar, seier Tacon.

Diskuterer å inkludere andre deler av verdikjeden

Storbritannia er allereie inne i diskusjonar om å utvide regelverket til å gjelde større deler av verdikjeden. I dag gjeld den berre forholdet mellom leverandørane og dei ti største daglegvarekjedane. Bøndene vil gjerne at regelverket også skal gjelde dei. Nestleiaren i det britiske bondelaget, NFU, Minette Batters synest det er spesielt viktig å få på plass eit regelverk når Brexit vil auke presset på landbruket. Enkelte meiner også Brexit skal gi lågare matprisar.

- Eg synest det er heilt umoralsk å be om lågare prisar når vi berre brukar 12% av inntekta på mat, sa Batters.

Ho peikar også at bøndene no må samle kreftene og bli enno flinkare til å marknadsføre den britiske maten.

- Vi har dessverre ikkje sterke samvirke som t.d. i Noreg. Vi har heller ikkje marknadsregulering lenger. Bøndene våre må bli flinkare å samle seg og slik bli sterkare, sa Batters.

Bilete: Valdgiftsdommar Christine Tacon meiner Lov om god handelsskikk fungerer, og ber Noreg ikkje gi opp å få si eiga lov.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere