Bilde fra presentasjon av jordbrukets krav 27. april. Merete Furuberg, Nils T. Bjørke og Leif Forsell. Foto: Marthe Haugdal.

- Det viktigste er at vi får et godt tilbud. En dags forsinkelse er ikke kritisk i forhold til forhandlingsløpet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag. - Det er avgjørende at bonden får en inntektsvekst som gjør at vi nærmer oss andre grupper, poengterer Skorge.

Bondelaget.no kommer tilbake til det endelige tidspunkt når det foreligger.

Jordbruket fremmet sitt krav 27. april, og forhandlingene skal være i mål 16. mai.

Se samleside om jordbruksavtalen.