- Ikke reelle tapstall

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Rovdyrtapet går ned fordi rovdyrpolitikken i stor grad skyver sauen ut av utmarksbeitene, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

- Det er positivt at færre husdyr blir tatt av rovdyr, men måten det skjer på skyldes ikke en rovdyrpolitikk som fungerer. Det skjer fordi vi har en rovdyrpolitikk som prioritere rovdyr foran beitebruk, og der beitebruken går ned, sier Einar Frogner.

- Bonden uenig i at politikken fungerer

I dag kom de foreløpige tallene for rovdyrtap i årets beitesesong. Tallene viser 20 prosent færre skader på husdyr enn på samme tid i 2015. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hevder at dette viser at rovdyrpolitikken fungerer.

- Enkeltbonden som har mista store deler av besetninga si til rovdyr eller som har måtte ha sauen på innmarksbeite i sommer på grunn av rovdyrfaren, vil være uenig i påstanden om at politikken fungerer, sier Einar Frogner.

Lenge igjen av sesongen

- Dersom Helgesen ønsker å redusere tapstallene, må jervebestanden redusere til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen. Slik det er nå er presset på den norske beitenæringa langt høyere enn det som er politisk vedtatt, og det truer beitenæringa og matproduksjonen i flere områder av landet, sier Einar Frogner.
Tapstallene som Miljødirektoratet offentliggjorde i dag er foreløpige, og det er fortsatt noen uker igjen av beitesesongen.
- Det er dessverre slik at det er mye tap til rovdyr i slutten av sesongen. Jeg håper at skadetallet holder seg lavt ut sesongen, avslutter Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag,

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere