- Ikke reelle tapstall

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Rovdyrtapet går ned fordi rovdyrpolitikken i stor grad skyver sauen ut av utmarksbeitene, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

- Det er positivt at færre husdyr blir tatt av rovdyr, men måten det skjer på skyldes ikke en rovdyrpolitikk som fungerer. Det skjer fordi vi har en rovdyrpolitikk som prioritere rovdyr foran beitebruk, og der beitebruken går ned, sier Einar Frogner.

- Bonden uenig i at politikken fungerer

I dag kom de foreløpige tallene for rovdyrtap i årets beitesesong. Tallene viser 20 prosent færre skader på husdyr enn på samme tid i 2015. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hevder at dette viser at rovdyrpolitikken fungerer.

- Enkeltbonden som har mista store deler av besetninga si til rovdyr eller som har måtte ha sauen på innmarksbeite i sommer på grunn av rovdyrfaren, vil være uenig i påstanden om at politikken fungerer, sier Einar Frogner.

Lenge igjen av sesongen

- Dersom Helgesen ønsker å redusere tapstallene, må jervebestanden redusere til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen. Slik det er nå er presset på den norske beitenæringa langt høyere enn det som er politisk vedtatt, og det truer beitenæringa og matproduksjonen i flere områder av landet, sier Einar Frogner.
Tapstallene som Miljødirektoratet offentliggjorde i dag er foreløpige, og det er fortsatt noen uker igjen av beitesesongen.
- Det er dessverre slik at det er mye tap til rovdyr i slutten av sesongen. Jeg håper at skadetallet holder seg lavt ut sesongen, avslutter Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag,

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere