- Ikke reelle tapstall

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Rovdyrtapet går ned fordi rovdyrpolitikken i stor grad skyver sauen ut av utmarksbeitene, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

- Det er positivt at færre husdyr blir tatt av rovdyr, men måten det skjer på skyldes ikke en rovdyrpolitikk som fungerer. Det skjer fordi vi har en rovdyrpolitikk som prioritere rovdyr foran beitebruk, og der beitebruken går ned, sier Einar Frogner.

- Bonden uenig i at politikken fungerer

I dag kom de foreløpige tallene for rovdyrtap i årets beitesesong. Tallene viser 20 prosent færre skader på husdyr enn på samme tid i 2015. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hevder at dette viser at rovdyrpolitikken fungerer.

- Enkeltbonden som har mista store deler av besetninga si til rovdyr eller som har måtte ha sauen på innmarksbeite i sommer på grunn av rovdyrfaren, vil være uenig i påstanden om at politikken fungerer, sier Einar Frogner.

Lenge igjen av sesongen

- Dersom Helgesen ønsker å redusere tapstallene, må jervebestanden redusere til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen. Slik det er nå er presset på den norske beitenæringa langt høyere enn det som er politisk vedtatt, og det truer beitenæringa og matproduksjonen i flere områder av landet, sier Einar Frogner.
Tapstallene som Miljødirektoratet offentliggjorde i dag er foreløpige, og det er fortsatt noen uker igjen av beitesesongen.
- Det er dessverre slik at det er mye tap til rovdyr i slutten av sesongen. Jeg håper at skadetallet holder seg lavt ut sesongen, avslutter Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag,

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere