Ikke posisjon for posisjonens skyld

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Jeg har stilt til valg, ikke for posisjonens skyld, men fordi posisjonen gir meg mulighet til å påvirke.

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, foto: Guro Bjørnstad.Det understreket Bondelagts andre nestleder, Brita Skallerud, da hun var en av innlederne på kvinnekonferansen "Kvinner til topps" i Landbrukets Hus. Skallerud hadde selskap som innleder av Kirsten Indgjerd Værdal, Hanne Hele Brorson og Sylvia Brustad på en konferanse der Norsk Landbrukssamvirke sto for regien.

Mulighetene for å kunne gjøre en jobb

-Jeg er intenst opptatt av landbruket og landbrukets rammevilkår, og når jeg har sagt ja til å stille til valg er det ut fra mulighetene til å kunne gjøre en jobb for å bedre vilkåra for landbruket i Norge, sa Skallerud som ikke la skjul på at det i perioder er en intens jobb 24 timer i døgnet det å være tillitsvalgt i landbruket.

Stå i stormen

-Du må tåle å stå i stormen, slo Skallerud fast og opplevde det som tøft da valgkomiteen i Norges Bondelag i sommer ikke lenger ville ha henne på plassen som andre nestleder.

Kamp om posisjoner

-Kamp om posisjoner er vanlig der posisjonene også kan knyttes til makt. Og det er bra, understreket hun, - at det er kamp der fag og interesser skal kappes til beste for en organisasjon som vår. Men, jeg stiller av og til spørsmål ved prosessene rundt slike valg. Av noen fikk jeg vite at jeg var kontroversiell, men for meg er det ingen god nok begrunnelse gitt på en god nok måte.

Kamp - i åpenhet og med tillit

-En tillitsvalgt kan ryke ut av mange årsaker. Men i en kamp om posisjoner må det våre åpenhet og tillit, ikke kamp som følge av skjulte agendaer og ukultur. Alle i en organisasjon, understreket Skallerud, - har et selvstendig ansvar for å bygge en god organisasjonskultur bygd på åpne, ryddige prosesser. Det er for mange, sa hun, - som har et naivt forhold til hvilket spill som foregår.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Brita Skallerud

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere