Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, foto: Guro Bjørnstad.Det understreket Bondelagts andre nestleder, Brita Skallerud, da hun var en av innlederne på kvinnekonferansen "Kvinner til topps" i Landbrukets Hus. Skallerud hadde selskap som innleder av Kirsten Indgjerd Værdal, Hanne Hele Brorson og Sylvia Brustad på en konferanse der Norsk Landbrukssamvirke sto for regien.

Mulighetene for å kunne gjøre en jobb

-Jeg er intenst opptatt av landbruket og landbrukets rammevilkår, og når jeg har sagt ja til å stille til valg er det ut fra mulighetene til å kunne gjøre en jobb for å bedre vilkåra for landbruket i Norge, sa Skallerud som ikke la skjul på at det i perioder er en intens jobb 24 timer i døgnet det å være tillitsvalgt i landbruket.

Stå i stormen

-Du må tåle å stå i stormen, slo Skallerud fast og opplevde det som tøft da valgkomiteen i Norges Bondelag i sommer ikke lenger ville ha henne på plassen som andre nestleder.

Kamp om posisjoner

-Kamp om posisjoner er vanlig der posisjonene også kan knyttes til makt. Og det er bra, understreket hun, - at det er kamp der fag og interesser skal kappes til beste for en organisasjon som vår. Men, jeg stiller av og til spørsmål ved prosessene rundt slike valg. Av noen fikk jeg vite at jeg var kontroversiell, men for meg er det ingen god nok begrunnelse gitt på en god nok måte.

Kamp - i åpenhet og med tillit

-En tillitsvalgt kan ryke ut av mange årsaker. Men i en kamp om posisjoner må det våre åpenhet og tillit, ikke kamp som følge av skjulte agendaer og ukultur. Alle i en organisasjon, understreket Skallerud, - har et selvstendig ansvar for å bygge en god organisasjonskultur bygd på åpne, ryddige prosesser. Det er for mange, sa hun, - som har et naivt forhold til hvilket spill som foregår.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Brita Skallerud