Ikke næringsbygg ved nye veier

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) oppfordrer kommunene til ikke å tillate nye kjøpesentre og næringsbygg ved nye veier der dyrkajord må tas til veibygging.

- Veier i Norge bygges for framkommelighet. De bygges ikke for at det skal poppe opp næringsbygg og kjøpesentra langs de nye veiene overalt, sa Marit Arnstad under debattmøtet på Snåsa torsdag.

Se video:

Hun ble utfordret av møteleder John Arne Moen på hva som kan gjøres for å kompensere for arealer som går ut av drift når det bygges nye veier.

Arnstad sa at samferdsel står for 10 prosent av nedbygginga av dyrkajorda, og at areal som omdisponeres årlig er halvert siden 2005. I Nord-Trøndelag ble det på 90-tallet omdisponert 700-800 dekar, mens det i fjor ble brukt 180 dekar.

- I deler av Trøndelag er det nesten umulig å tenke seg at du skal kunne bygge veier uten å få en konflikt knyttet til dyrkamark, sa statsråden.

Men hun etterlyste endring på ett område:

- Ofte når det skal bygges store, nye veier, står du igjen med fire-fem trasevalg. Jeg skulle ønske at en i starten av den prosessen, hadde plukket vekk de mest kontroversielle og sagt at her bygges det ut for mye dyrkamark. Den traseen er så kontroversiell, at vi plukker vekk det trasevalget med en gang.

Arnstad mente det kunne ha spart dyrkamark, og samtidig redusert tida som brukes til planlegging.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere