Ikke næringsbygg ved nye veier

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) oppfordrer kommunene til ikke å tillate nye kjøpesentre og næringsbygg ved nye veier der dyrkajord må tas til veibygging.

- Veier i Norge bygges for framkommelighet. De bygges ikke for at det skal poppe opp næringsbygg og kjøpesentra langs de nye veiene overalt, sa Marit Arnstad under debattmøtet på Snåsa torsdag.

Se video:

Hun ble utfordret av møteleder John Arne Moen på hva som kan gjøres for å kompensere for arealer som går ut av drift når det bygges nye veier.

Arnstad sa at samferdsel står for 10 prosent av nedbygginga av dyrkajorda, og at areal som omdisponeres årlig er halvert siden 2005. I Nord-Trøndelag ble det på 90-tallet omdisponert 700-800 dekar, mens det i fjor ble brukt 180 dekar.

- I deler av Trøndelag er det nesten umulig å tenke seg at du skal kunne bygge veier uten å få en konflikt knyttet til dyrkamark, sa statsråden.

Men hun etterlyste endring på ett område:

- Ofte når det skal bygges store, nye veier, står du igjen med fire-fem trasevalg. Jeg skulle ønske at en i starten av den prosessen, hadde plukket vekk de mest kontroversielle og sagt at her bygges det ut for mye dyrkamark. Den traseen er så kontroversiell, at vi plukker vekk det trasevalget med en gang.

Arnstad mente det kunne ha spart dyrkamark, og samtidig redusert tida som brukes til planlegging.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere