- Ikke lett å få til avtale

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) talte til årsmøtet.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP)

Den 15. mai skrev Norges Bondelag avtale med staten i jordbruksoppgjøret. I dag talte landbruksminster Sylvi Listhaug til årmøtet i Bondelag. Et av budskapene var at det satt langt inne å tilby jordbruket det som tilslutt gav grunnlag for en avtale.

-Jeg forstår at det ikke er lett verken for Bondelaget eller ledelsen å skrive under denne avtalen. Det var heller ikke lett for meg eller regjeringen å få til en avtale. Vi måtte strekke oss langt på pengene i forhold til det vi hadde som utgangspunkt, sa Listhaug.

- Bøndene inntektsvinner

Jordbrukets krav var på 950 millioner kroner – staten svarte med et tilbud på 90 millioner. Da forhandlingene nærmet seg slutten offentliggjorde staten et nytt tilbud på 295 millioner. Etter ytterligere forhandlinger endte avtalen med ei ramme på 400 millioner kroner. Dette gjør bøndene til lønnsvinnere, understreket Listhaug.

- Bøndene har vært inntektsvinnere flere år på rad. En gjennomsnittlig inntektsøkning på 3,75 prosent i år ligger over det andre kan forvente seg. Det synes jeg man bør være godt fornøyd med.

Prosent eller kroner

Tor Jacob Solberg

I spørsmålsrunden reagerte flere av representantene på at statsråden omtaler inntektsveksten i prosent.

- Du snakker om prosenter. En bil koster like mye for meg som for andre, uavhengig av hvor mye vi tjener prosentvis av hverandre, sa Vegard Smenes i Møre og Romsdal.

- Listhaug er fornøyd med inntektsmålet om at bønder skal ha prosentvis lik inntekt som andre grupper. Hva tenker du da om inntekten de som går inn i landbruket nå, har om 10 år og 20 år? I rene kroner vil de sakke enda mer akterut, sa Tor Jacob Solberg fra Østfold.

- Når det gjelder inntektsutvikling måles dette i prosent i de aller fleste næringer. Jeg ønsker å behandle næringa som andre næringer, derfor snakker jeg om prosent, svarte Listhaug. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere