Regjeringen har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringen innen 2025. I dag kom deres svar på hvordan de vil kompensere pelsdyrbøndene som må avslutte sin drift.

Norges Bondelag har forutsatt at pelsdyroppdretterne erstattes fullt ut for hele det økonomiske tapet som forbudet medfører. For å sikre aktørene den nødvendige tryggheten i avviklinga, må forbudet betraktes som et ekspropriasjonsarta inngrep.

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut. Det har de ikke gjort med dette forslaget. Det er ikke godt nok at regjeringen ikke benytter ekspropriasjon når regninga skal gjøres opp. Det ville vært ryddig av regjeringa og det ville sikret rettsprinsippene til pelsdyrbøndene å bruke ekspropriasjon her, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringspartiene vil ha en individuell vurdering av hver pelsdyrbonde, og at kompensasjonen skal baseres på driftas bokførte verdi.

- En individuell vurdering bidrar et stykke på vei, men den bokførte verdien gjenspeiler ikke på noen måte  den reelle verdien av en pelsdyrgård og det livsverket det er.  Det hjelper ikke med individuell behandling når selve prinsippet  for erstatning er helt feil sier Bartnes.