Ikke god nok erstatning

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag
Revefarm.

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut, sier Bartnes om erstatningen til pelsdyrbøndene.

Regjeringen har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringen innen 2025. I dag kom deres svar på hvordan de vil kompensere pelsdyrbøndene som må avslutte sin drift.

Norges Bondelag har forutsatt at pelsdyroppdretterne erstattes fullt ut for hele det økonomiske tapet som forbudet medfører. For å sikre aktørene den nødvendige tryggheten i avviklinga, må forbudet betraktes som et ekspropriasjonsarta inngrep.

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut. Det har de ikke gjort med dette forslaget. Det er ikke godt nok at regjeringen ikke benytter ekspropriasjon når regninga skal gjøres opp. Det ville vært ryddig av regjeringa og det ville sikret rettsprinsippene til pelsdyrbøndene å bruke ekspropriasjon her, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringspartiene vil ha en individuell vurdering av hver pelsdyrbonde, og at kompensasjonen skal baseres på driftas bokførte verdi.

- En individuell vurdering bidrar et stykke på vei, men den bokførte verdien gjenspeiler ikke på noen måte  den reelle verdien av en pelsdyrgård og det livsverket det er.  Det hjelper ikke med individuell behandling når selve prinsippet  for erstatning er helt feil sier Bartnes.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere