Ikke god nok erstatning

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag
Revefarm.

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut, sier Bartnes om erstatningen til pelsdyrbøndene.

Regjeringen har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringen innen 2025. I dag kom deres svar på hvordan de vil kompensere pelsdyrbøndene som må avslutte sin drift.

Norges Bondelag har forutsatt at pelsdyroppdretterne erstattes fullt ut for hele det økonomiske tapet som forbudet medfører. For å sikre aktørene den nødvendige tryggheten i avviklinga, må forbudet betraktes som et ekspropriasjonsarta inngrep.

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut. Det har de ikke gjort med dette forslaget. Det er ikke godt nok at regjeringen ikke benytter ekspropriasjon når regninga skal gjøres opp. Det ville vært ryddig av regjeringa og det ville sikret rettsprinsippene til pelsdyrbøndene å bruke ekspropriasjon her, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringspartiene vil ha en individuell vurdering av hver pelsdyrbonde, og at kompensasjonen skal baseres på driftas bokførte verdi.

- En individuell vurdering bidrar et stykke på vei, men den bokførte verdien gjenspeiler ikke på noen måte  den reelle verdien av en pelsdyrgård og det livsverket det er.  Det hjelper ikke med individuell behandling når selve prinsippet  for erstatning er helt feil sier Bartnes.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere