Ikke god nok dyrevelferd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Smågris

I dag er Mattilsynets rapport klar, etter tilsyn hos halvparten av slaktegrisprodusentene i Rogaland. Dyrevelferdsprogrammet som er i gang vil bedre dyrevelferden.

Mattilsynet har i dag lagt fram sluttrapporten for tilsynsprosjektet på slaktegris i Rogaland, der de har ført tilsyn med velferd hos for slaktegris. I rapporten slår Mattilsynet fast at dyrevelferden ikke er god nok på mange av gårdene de har besøkt.

- Jeg tar funnene i Mattilsynets sluttrapport om dyrevelferd hos slaktegris i Rogaland på største alvor. Sånn skal det ikke være. Alle dyr skal ha det bra, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Av 228 inspiserte besetninger fant Mattilsynet ett eller flere avvik i 166 besetninger. De fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale. Mattilsynet rapporterer også om en bedring gjennom tilsynsperioden, med færre avvik i 2018 enn i 2017.

Tar tak med dyrevelferdsprogram

- Hele husdyrnæringa har gått sammen om et dyrevelferdsprogram for slaktegris, og programmet er godt i gang. Jeg har tro på at det vil gi gode resultater sier Bartnes.

En samlet husdyrnæring har iverksatt et program for dyrevelferd hos slaktegris som skal forbedre dyrevelferden gjennom regelmessige veterinærbesøk, samarbeid med veterinær og systematisk dokumentasjon. Viktige kontrollpunkter er oppfølging av sjuke og skadde dyr og bruk av rotemateriale. Næringa jobber aktivt med dyrevelferd gjennom kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid. 

- Rapporten viser at dyrevelferden i deler av slaktegrisproduksjonen i Rogaland ikke har vært bra, det er ikke en tilstandsrapport for hele svineproduksjonen i fylket. Dyrevelferdsprogrammet skal være rullet ut i løpet av året, og vil skaffe oss bedre oversikt og dokumentasjon av dyrevelferden i all slaktegrisproduksjon i Norge, sier Lars Petter Bartnes.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere