Mattilsynet har i dag lagt fram sluttrapporten for tilsynsprosjektet på slaktegris i Rogaland, der de har ført tilsyn med velferd hos for slaktegris. I rapporten slår Mattilsynet fast at dyrevelferden ikke er god nok på mange av gårdene de har besøkt.

- Jeg tar funnene i Mattilsynets sluttrapport om dyrevelferd hos slaktegris i Rogaland på største alvor. Sånn skal det ikke være. Alle dyr skal ha det bra, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Av 228 inspiserte besetninger fant Mattilsynet ett eller flere avvik i 166 besetninger. De fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale. Mattilsynet rapporterer også om en bedring gjennom tilsynsperioden, med færre avvik i 2018 enn i 2017.

Tar tak med dyrevelferdsprogram

- Hele husdyrnæringa har gått sammen om et dyrevelferdsprogram for slaktegris, og programmet er godt i gang. Jeg har tro på at det vil gi gode resultater sier Bartnes.

En samlet husdyrnæring har iverksatt et program for dyrevelferd hos slaktegris som skal forbedre dyrevelferden gjennom regelmessige veterinærbesøk, samarbeid med veterinær og systematisk dokumentasjon. Viktige kontrollpunkter er oppfølging av sjuke og skadde dyr og bruk av rotemateriale. Næringa jobber aktivt med dyrevelferd gjennom kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid. 

- Rapporten viser at dyrevelferden i deler av slaktegrisproduksjonen i Rogaland ikke har vært bra, det er ikke en tilstandsrapport for hele svineproduksjonen i fylket. Dyrevelferdsprogrammet skal være rullet ut i løpet av året, og vil skaffe oss bedre oversikt og dokumentasjon av dyrevelferden i all slaktegrisproduksjon i Norge, sier Lars Petter Bartnes.