Ikke god nok dyrevelferd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Smågris

I dag er Mattilsynets rapport klar, etter tilsyn hos halvparten av slaktegrisprodusentene i Rogaland. Dyrevelferdsprogrammet som er i gang vil bedre dyrevelferden.

Mattilsynet har i dag lagt fram sluttrapporten for tilsynsprosjektet på slaktegris i Rogaland, der de har ført tilsyn med velferd hos for slaktegris. I rapporten slår Mattilsynet fast at dyrevelferden ikke er god nok på mange av gårdene de har besøkt.

- Jeg tar funnene i Mattilsynets sluttrapport om dyrevelferd hos slaktegris i Rogaland på største alvor. Sånn skal det ikke være. Alle dyr skal ha det bra, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Av 228 inspiserte besetninger fant Mattilsynet ett eller flere avvik i 166 besetninger. De fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale. Mattilsynet rapporterer også om en bedring gjennom tilsynsperioden, med færre avvik i 2018 enn i 2017.

Tar tak med dyrevelferdsprogram

- Hele husdyrnæringa har gått sammen om et dyrevelferdsprogram for slaktegris, og programmet er godt i gang. Jeg har tro på at det vil gi gode resultater sier Bartnes.

En samlet husdyrnæring har iverksatt et program for dyrevelferd hos slaktegris som skal forbedre dyrevelferden gjennom regelmessige veterinærbesøk, samarbeid med veterinær og systematisk dokumentasjon. Viktige kontrollpunkter er oppfølging av sjuke og skadde dyr og bruk av rotemateriale. Næringa jobber aktivt med dyrevelferd gjennom kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid. 

- Rapporten viser at dyrevelferden i deler av slaktegrisproduksjonen i Rogaland ikke har vært bra, det er ikke en tilstandsrapport for hele svineproduksjonen i fylket. Dyrevelferdsprogrammet skal være rullet ut i løpet av året, og vil skaffe oss bedre oversikt og dokumentasjon av dyrevelferden i all slaktegrisproduksjon i Norge, sier Lars Petter Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere