Ikke avgjort om Ap vil gi kompensasjon

Publisert 17.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

Ap har ikke avgjør om de vil gå inn for kompensasjon for redusert melkemarked i sitt alternative budsjett.

I sitt alternative statsbudsjett går Arbeiderpartiet inn for å øke støtten til frivillige organisasjoner, men de har ennå ikke avgjort om de vil gå inn for kompensasjon for redusert melkemarked.

I budsjettet understreker Arbeiderpartiet at de «vil følge opp saken videre og jobbe for omstillingsmidler og at tapet kompenseres.»

Bakgrunnen er at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak om å komme med forslag som vil kompensere for bortfallet av deler av melkemarkedet, som blant annet skyldes utfasing av eksportstøtten.

-Vi beklager at Ap ikke går inn for å kompensere melkebøndene, men registrerer at de vil jobbe videre med saken. Dette er en viktig sak dor mange og vi har klare forventninger til dette, uttaler Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ap løfter frem viktigheten av jobben de frivillige organisasjonene gjør, og går inn for å øke den totale rammen over statsbudsjettet fra 30 millioner til 36 millioner kroner. Dette har stor betydning for landbrukets frivillige organisasjoner.

Næringspolitikk for distriktene

I budsjettet fremhever Arbeiderpartiet at en av bærebjelkene i norsk økonomi er vår evne, vilje og mulighet til å høste av egne ressurser og råvarer. Her løftes blant andre viktigheten av landbruket frem. 

-Akkurat som Arbeiderpartiet, mener vi mye av grunnlaget for norsk verdiskaping ligger i distriktene. Her er ligger store muligheter i fremtiden. At de ønsker en satsing på dette er veldig positivt, sier Skorge.

I budsjettet er det ikke satt av egne midler til et klimafond for landbruket.

- Et klimafond for landbruket vil være et viktig bidrag i jobben med å tilpasse landbruket nye miljø-og klimakrav.  Nettopp en øremerking av en slik satsing er viktig, sier Skorge.

Som SV går Ap inn for økte avgifter på diesel

-Drivstoff er en stor utgiftspost for de fleste bønder så dette vil slå uheldig ut for mange i næringen. Per i dag finnes det begrensede alternativer til å fylle diesel på traktoren og da får avgifter som dette begrenset effekt, mener Per Skorge.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere