Ikke avgjort om Ap vil gi kompensasjon

Publisert 17.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

Ap har ikke avgjør om de vil gå inn for kompensasjon for redusert melkemarked i sitt alternative budsjett.

I sitt alternative statsbudsjett går Arbeiderpartiet inn for å øke støtten til frivillige organisasjoner, men de har ennå ikke avgjort om de vil gå inn for kompensasjon for redusert melkemarked.

I budsjettet understreker Arbeiderpartiet at de «vil følge opp saken videre og jobbe for omstillingsmidler og at tapet kompenseres.»

Bakgrunnen er at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak om å komme med forslag som vil kompensere for bortfallet av deler av melkemarkedet, som blant annet skyldes utfasing av eksportstøtten.

-Vi beklager at Ap ikke går inn for å kompensere melkebøndene, men registrerer at de vil jobbe videre med saken. Dette er en viktig sak dor mange og vi har klare forventninger til dette, uttaler Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ap løfter frem viktigheten av jobben de frivillige organisasjonene gjør, og går inn for å øke den totale rammen over statsbudsjettet fra 30 millioner til 36 millioner kroner. Dette har stor betydning for landbrukets frivillige organisasjoner.

Næringspolitikk for distriktene

I budsjettet fremhever Arbeiderpartiet at en av bærebjelkene i norsk økonomi er vår evne, vilje og mulighet til å høste av egne ressurser og råvarer. Her løftes blant andre viktigheten av landbruket frem. 

-Akkurat som Arbeiderpartiet, mener vi mye av grunnlaget for norsk verdiskaping ligger i distriktene. Her er ligger store muligheter i fremtiden. At de ønsker en satsing på dette er veldig positivt, sier Skorge.

I budsjettet er det ikke satt av egne midler til et klimafond for landbruket.

- Et klimafond for landbruket vil være et viktig bidrag i jobben med å tilpasse landbruket nye miljø-og klimakrav.  Nettopp en øremerking av en slik satsing er viktig, sier Skorge.

Som SV går Ap inn for økte avgifter på diesel

-Drivstoff er en stor utgiftspost for de fleste bønder så dette vil slå uheldig ut for mange i næringen. Per i dag finnes det begrensede alternativer til å fylle diesel på traktoren og da får avgifter som dette begrenset effekt, mener Per Skorge.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere