I budsjettet understreker Arbeiderpartiet at de «vil følge opp saken videre og jobbe for omstillingsmidler og at tapet kompenseres.»

Bakgrunnen er at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak om å komme med forslag som vil kompensere for bortfallet av deler av melkemarkedet, som blant annet skyldes utfasing av eksportstøtten.

-Vi beklager at Ap ikke går inn for å kompensere melkebøndene, men registrerer at de vil jobbe videre med saken. Dette er en viktig sak dor mange og vi har klare forventninger til dette, uttaler Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ap løfter frem viktigheten av jobben de frivillige organisasjonene gjør, og går inn for å øke den totale rammen over statsbudsjettet fra 30 millioner til 36 millioner kroner. Dette har stor betydning for landbrukets frivillige organisasjoner.

Næringspolitikk for distriktene

I budsjettet fremhever Arbeiderpartiet at en av bærebjelkene i norsk økonomi er vår evne, vilje og mulighet til å høste av egne ressurser og råvarer. Her løftes blant andre viktigheten av landbruket frem. 

-Akkurat som Arbeiderpartiet, mener vi mye av grunnlaget for norsk verdiskaping ligger i distriktene. Her er ligger store muligheter i fremtiden. At de ønsker en satsing på dette er veldig positivt, sier Skorge.

I budsjettet er det ikke satt av egne midler til et klimafond for landbruket.

- Et klimafond for landbruket vil være et viktig bidrag i jobben med å tilpasse landbruket nye miljø-og klimakrav.  Nettopp en øremerking av en slik satsing er viktig, sier Skorge.

Som SV går Ap inn for økte avgifter på diesel

-Drivstoff er en stor utgiftspost for de fleste bønder så dette vil slå uheldig ut for mange i næringen. Per i dag finnes det begrensede alternativer til å fylle diesel på traktoren og da får avgifter som dette begrenset effekt, mener Per Skorge.