IKEA legger nye premisser for et varehus på Delijordet

Publisert 06.12.2013
  • Tips en venn om denne siden

Forutsetningen for at IKEA bygger på matjorda er at matproduksjonen i området opprettholdes.

For halvannen uke siden ga landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) sitt bifall til at rundt 68 dekar av svært fruktbar jord blir ofret til fordel for et IKEA-varehus i Vestby.

IKEA: Bærekraftig utbygging

Nå garanterer IKEA at byggingen skal gjøres på en bærekraftig måte. Eiendomssjef Stang-Lund Valasjø understreker at IKEA kommer kun til å bygge på Delijordet dersom møbelgiganten enten kan flytte matjorda, eller finne en annen løsning som sikrer like høy matproduksjon i området som før.

Tidligere i år har IKEA uttalt at de vil skrinlegge byggeplanene dersom jorda ikke kan flyttes. Det ble senere klart at Bioforsk og Veivesenet er skeptiske til en slik flytting.

Må handle om framtidens matproduksjon

Norges Bondelag stiller seg positive til at IKEA ønsker å tenke bærekraftig og ta hensyn til norsk matproduksjon. Men den beste måten å gjøre det på er å ta vare på de få jordressursene vi har. Delijordet er prima matjord som gir gode avlinger.

- Flott at IKEA baserer seg på en bærekraftig utvikling, men da må det handle både om fremtidens matproduksjon i tillegg til klima. Jeg tror at det beste for både klima og jord er å finne en uproduktiv tomt til å bygge på. Jord binder mer karbon enn atmosfæren og vegetasjonen samlet sett gjør, og vi med svært knappe jordressurser trenger all den matjorda vi har for å brødfø en voksende befolkning, sier jordvernrådgiver i Norges Bondelag, Mina Mjærum Johansen.

- Det er mye mer bærekraftig å finne en annen nærliggende tomt å bygge på enn IKEAs planer om å flytte mange tonn dyrket mark eller dyrke opp nytt. Delijordet som forsvinner under asfalt og sement får vi uansett aldri tilbake, sier hun.

Se også:
Sammen mot IKEA i Vestby
Matministeren gir vekk enda mer matjord
 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere