IKEA legger nye premisser for et varehus på Delijordet

Publisert 06.12.2013
  • Tips en venn om denne siden

Forutsetningen for at IKEA bygger på matjorda er at matproduksjonen i området opprettholdes.

For halvannen uke siden ga landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) sitt bifall til at rundt 68 dekar av svært fruktbar jord blir ofret til fordel for et IKEA-varehus i Vestby.

IKEA: Bærekraftig utbygging

Nå garanterer IKEA at byggingen skal gjøres på en bærekraftig måte. Eiendomssjef Stang-Lund Valasjø understreker at IKEA kommer kun til å bygge på Delijordet dersom møbelgiganten enten kan flytte matjorda, eller finne en annen løsning som sikrer like høy matproduksjon i området som før.

Tidligere i år har IKEA uttalt at de vil skrinlegge byggeplanene dersom jorda ikke kan flyttes. Det ble senere klart at Bioforsk og Veivesenet er skeptiske til en slik flytting.

Må handle om framtidens matproduksjon

Norges Bondelag stiller seg positive til at IKEA ønsker å tenke bærekraftig og ta hensyn til norsk matproduksjon. Men den beste måten å gjøre det på er å ta vare på de få jordressursene vi har. Delijordet er prima matjord som gir gode avlinger.

- Flott at IKEA baserer seg på en bærekraftig utvikling, men da må det handle både om fremtidens matproduksjon i tillegg til klima. Jeg tror at det beste for både klima og jord er å finne en uproduktiv tomt til å bygge på. Jord binder mer karbon enn atmosfæren og vegetasjonen samlet sett gjør, og vi med svært knappe jordressurser trenger all den matjorda vi har for å brødfø en voksende befolkning, sier jordvernrådgiver i Norges Bondelag, Mina Mjærum Johansen.

- Det er mye mer bærekraftig å finne en annen nærliggende tomt å bygge på enn IKEAs planer om å flytte mange tonn dyrket mark eller dyrke opp nytt. Delijordet som forsvinner under asfalt og sement får vi uansett aldri tilbake, sier hun.

Se også:
Sammen mot IKEA i Vestby
Matministeren gir vekk enda mer matjord
 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere