For halvannen uke siden ga landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) sitt bifall til at rundt 68 dekar av svært fruktbar jord blir ofret til fordel for et IKEA-varehus i Vestby.

IKEA: Bærekraftig utbygging

Nå garanterer IKEA at byggingen skal gjøres på en bærekraftig måte. Eiendomssjef Stang-Lund Valasjø understreker at IKEA kommer kun til å bygge på Delijordet dersom møbelgiganten enten kan flytte matjorda, eller finne en annen løsning som sikrer like høy matproduksjon i området som før.

Tidligere i år har IKEA uttalt at de vil skrinlegge byggeplanene dersom jorda ikke kan flyttes. Det ble senere klart at Bioforsk og Veivesenet er skeptiske til en slik flytting.

Må handle om framtidens matproduksjon

Norges Bondelag stiller seg positive til at IKEA ønsker å tenke bærekraftig og ta hensyn til norsk matproduksjon. Men den beste måten å gjøre det på er å ta vare på de få jordressursene vi har. Delijordet er prima matjord som gir gode avlinger.

- Flott at IKEA baserer seg på en bærekraftig utvikling, men da må det handle både om fremtidens matproduksjon i tillegg til klima. Jeg tror at det beste for både klima og jord er å finne en uproduktiv tomt til å bygge på. Jord binder mer karbon enn atmosfæren og vegetasjonen samlet sett gjør, og vi med svært knappe jordressurser trenger all den matjorda vi har for å brødfø en voksende befolkning, sier jordvernrådgiver i Norges Bondelag, Mina Mjærum Johansen.

- Det er mye mer bærekraftig å finne en annen nærliggende tomt å bygge på enn IKEAs planer om å flytte mange tonn dyrket mark eller dyrke opp nytt. Delijordet som forsvinner under asfalt og sement får vi uansett aldri tilbake, sier hun.

Se også:
Sammen mot IKEA i Vestby
Matministeren gir vekk enda mer matjord