I retten om erstatningspraksis for tap til rovdyr

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Stiller myndighetene for strenge krav til dokumentasjon for husdyr som er tatt av rovdyr?

Illustrasjonsfoto: Jostein Hunstad.Svaret blir søkt i Sør-Trøndelag tingrett der sauebonden Ola Krokann er "pilot" i en sak der Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partshjelpere og saken opprinnelig er reist av Norsk Sau og Geit. Saken ble først reist som gruppesøksmål, men dette ble avvist av tingretten.

Krav på full erstatning

I naturmangfoldloven går det fram at dyreeier har krav på full erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadd av rovvilt. Miljøverndepartementet utarbeidet i 1999 en egen forskrift med krav til dokumentasjon og sansynliggjøring av tapt til rovdyr.

Vanskelig å dokumentere tap til rovdyr

- I de tilfellene der dyreier greier å dokumentere rovdyrtap, går erstatningsutbetalinga greit. Problemet er at det ofte er svært vanskelig å dokumentere rovdyrtap. Det skyldes for eksempel store beiteområder, at rovdyra skjuler byttet og at eventuelle levninger forsvinner raskt. Sjøl om dyreeier skulle finne igjen dyra, er det mange ganger så lite igjen at det ikke er mulig å slå fast dødsårsaken, het det i saksframlegget da styret i Norges Bondelag sa ja til å være rettshjelpere.

Skjerpet kravet

I 2008 skjerpet Direktoratet for Nauturforvaltning (DN) kravet til utbetaling i et brev til fylkesmennene. I brevet ble det understreket at ved vurdering av erstatning for ikke-dokumeterte tap, skulle legges vekt på om det er dokumenterte tap i området.

Bonden må dekke tapet sjøl

-Kravet DN stiller, gjør at etter at fylkesmannen har trukket fra normaltapet og betalt ut erstatning for dyr som er dokumentert tatt av rovdyr og de dyra de mener trolig er tatt av rovdyr, ja så sitter dyreeier igjen med et tap som vanskelig kan forklares på annen måte enn rovdyr - men, som han eller hun må dekke sjøl, mener Bondelaget.

Staten har bevisbyrden

Norges Bondelag mener dyreeier skal ha erstatning for alt tap utover normaltapet i besetningen, og at det er staten som sjal ha bevisbyrden for at tapet har andre årsaker. - Slik staten praktiserer regelverket i dag med urealistiske dokumentasjonskrav, blir det i realiteten dyreeier som tar store deler av kostnadene med rovdyrskader, het det i saken til Bondelagsstyret.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere