I morgen starter jordbruksoppgjøret

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket overrekker kravet til staten i morgen kl 10.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Kl 10.00 Overrekkelse av krav og bildemuligheter
Kl 11.00 Pressekonferanse

Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Lars Petter BartnesForhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er også til stede.

  • Kravet er tilgjengelig fra kl 10.00 på bondelaget.no
  • Direkteoverføring av pressekonferansen kan også sees på nationen.no
  • Bruk emneknaggen #oppgjøret

 

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket tirsdag 5. mai.
Forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest fredag 15. mai.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere