I formiddag er hele landbruket samla i representantskapsmøte i Norges Bondelag. En av sakene i møtet er vedtak av landbrukets klimaplan. I etterkant av møtet skal planen overrekkes via video til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

Dette er hele landbruksnæringa sin klimaplan, og et svar på avtalen som Bondelaget og Småbrukarlaget sammen med Solberg-regjeringen. Vår plan er bygget for et framtidig landbruk som skal utnytte de naturgitte ressursene som Norge har. Den er bærekraftig og langsiktig. 

Klimaplanen blir offentlig på samme tidspunkt. De som ønsker den foreløpige versjonen tilsendt, kan sende epost til siv.iren.moe@bondelaget.no

Les også om landbrukets klimaplan som et taktskifte for norsk landbruk i denne kronikken i Nationen i dag.