- Hvorfor bygge midt i matfatet?

Publisert 21.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

I går ble det kjent at Landbruks- og matdepartementet vil tillate Trondheim kommune å omdisponere 880 dekar matjord til boliger og næringsbygg. Et område som kan produsere korn til mer enn 9000 mennesker hvert år.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

- Det er alvorlig at ministeren, som skal arbeide for høyest mulig selvforsyning av mat, tilrår omdisponering av viktig matjord. Vi forventer at dette ikke blir er et eksempel på hvordan lignende saker vil bli håndtert fremover. Fremtidens generasjoner fortjener bedre enn det, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Les hvorfor Listhaug tilrår boligbygging hos adressa.no

Fantes andre alternativer

Trondheim kommune har allerede en stor tomtereserve som ville dekket det kommende behovet for boliger, samtidig som at viktig matjord ikke ble berørt. Byen har i tillegg flere nærings, handels- og boområder som i dag er dårlig utnyttet.

-Allikevel velger kommunepolitikerne å trosse faglige råd fra sin egen administrasjon, fylkesmannens landbruks- og miljøavdeling.  Hvorfor velger de å bygge midt i matfatet?Det er klart boliger er viktige, men denne jorda kommer aldri mer til å kunne produsere mat. Muligheten til å dyrke opp jorda andre steder i Sør-Trøndelag er også svært begrenset, sier Bjørke.

Les om planene på ressurssidene til Trondheim kommune.

På mange av disse matjordområdene vil Trondheim kommune bygge boliger og næringsbygg. Kartet viser Rotvoll og Charlottenlund øst, samt Foldal. Kart: Skog og landskap.

Sårbar ressurs

Bare tre prosent av Norges areal er dyrket jord og kun èn prosent egner seg til kornproduksjon.

- Denne saken er ikke enestående. Nedbygging av våre få naturressurser skjer over hele landet. For eksempel står prima dyrkingsjord på spill i Vestby kommune, fordi IKEA og ordføreren står hardnakket på at kjøpesenteret skal bygges akkurat der.

Viktig kornområde

Ifølge statens landbruksforvaltning ble det i bare i 2012 omdisponert 846 dekar dyrket mark i Sør-Trøndelag, og 5000 dekar gjennom forskjellige reguleringsplaner mellom 2005 og 2012. Dette er nest høyest i landet etter Rogaland. Trondheim har alene omdisponert 1914 dekar i denne perioden.

-  Sør-Trøndelag er en av Norges største kornproduserende fylker. Allerede i dag er Norge avhengig avkontinuerlig import av korn, og en slik politikk kommer bare til å gjøre oss mer sårbare dersom kornprisene går opp på verdensmarkedene, sier Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere