- Hvorfor bygge midt i matfatet?

Publisert 21.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

I går ble det kjent at Landbruks- og matdepartementet vil tillate Trondheim kommune å omdisponere 880 dekar matjord til boliger og næringsbygg. Et område som kan produsere korn til mer enn 9000 mennesker hvert år.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

- Det er alvorlig at ministeren, som skal arbeide for høyest mulig selvforsyning av mat, tilrår omdisponering av viktig matjord. Vi forventer at dette ikke blir er et eksempel på hvordan lignende saker vil bli håndtert fremover. Fremtidens generasjoner fortjener bedre enn det, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Les hvorfor Listhaug tilrår boligbygging hos adressa.no

Fantes andre alternativer

Trondheim kommune har allerede en stor tomtereserve som ville dekket det kommende behovet for boliger, samtidig som at viktig matjord ikke ble berørt. Byen har i tillegg flere nærings, handels- og boområder som i dag er dårlig utnyttet.

-Allikevel velger kommunepolitikerne å trosse faglige råd fra sin egen administrasjon, fylkesmannens landbruks- og miljøavdeling.  Hvorfor velger de å bygge midt i matfatet?Det er klart boliger er viktige, men denne jorda kommer aldri mer til å kunne produsere mat. Muligheten til å dyrke opp jorda andre steder i Sør-Trøndelag er også svært begrenset, sier Bjørke.

Les om planene på ressurssidene til Trondheim kommune.

På mange av disse matjordområdene vil Trondheim kommune bygge boliger og næringsbygg. Kartet viser Rotvoll og Charlottenlund øst, samt Foldal. Kart: Skog og landskap.

Sårbar ressurs

Bare tre prosent av Norges areal er dyrket jord og kun èn prosent egner seg til kornproduksjon.

- Denne saken er ikke enestående. Nedbygging av våre få naturressurser skjer over hele landet. For eksempel står prima dyrkingsjord på spill i Vestby kommune, fordi IKEA og ordføreren står hardnakket på at kjøpesenteret skal bygges akkurat der.

Viktig kornområde

Ifølge statens landbruksforvaltning ble det i bare i 2012 omdisponert 846 dekar dyrket mark i Sør-Trøndelag, og 5000 dekar gjennom forskjellige reguleringsplaner mellom 2005 og 2012. Dette er nest høyest i landet etter Rogaland. Trondheim har alene omdisponert 1914 dekar i denne perioden.

-  Sør-Trøndelag er en av Norges største kornproduserende fylker. Allerede i dag er Norge avhengig avkontinuerlig import av korn, og en slik politikk kommer bare til å gjøre oss mer sårbare dersom kornprisene går opp på verdensmarkedene, sier Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere