Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

- Det er alvorlig at ministeren, som skal arbeide for høyest mulig selvforsyning av mat, tilrår omdisponering av viktig matjord. Vi forventer at dette ikke blir er et eksempel på hvordan lignende saker vil bli håndtert fremover. Fremtidens generasjoner fortjener bedre enn det, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Les hvorfor Listhaug tilrår boligbygging hos adressa.no

Fantes andre alternativer

Trondheim kommune har allerede en stor tomtereserve som ville dekket det kommende behovet for boliger, samtidig som at viktig matjord ikke ble berørt. Byen har i tillegg flere nærings, handels- og boområder som i dag er dårlig utnyttet.

-Allikevel velger kommunepolitikerne å trosse faglige råd fra sin egen administrasjon, fylkesmannens landbruks- og miljøavdeling.  Hvorfor velger de å bygge midt i matfatet?Det er klart boliger er viktige, men denne jorda kommer aldri mer til å kunne produsere mat. Muligheten til å dyrke opp jorda andre steder i Sør-Trøndelag er også svært begrenset, sier Bjørke.

Les om planene på ressurssidene til Trondheim kommune.

På mange av disse matjordområdene vil Trondheim kommune bygge boliger og næringsbygg. Kartet viser Rotvoll og Charlottenlund øst, samt Foldal. Kart: Skog og landskap.

Sårbar ressurs

Bare tre prosent av Norges areal er dyrket jord og kun èn prosent egner seg til kornproduksjon.

- Denne saken er ikke enestående. Nedbygging av våre få naturressurser skjer over hele landet. For eksempel står prima dyrkingsjord på spill i Vestby kommune, fordi IKEA og ordføreren står hardnakket på at kjøpesenteret skal bygges akkurat der.

Viktig kornområde

Ifølge statens landbruksforvaltning ble det i bare i 2012 omdisponert 846 dekar dyrket mark i Sør-Trøndelag, og 5000 dekar gjennom forskjellige reguleringsplaner mellom 2005 og 2012. Dette er nest høyest i landet etter Rogaland. Trondheim har alene omdisponert 1914 dekar i denne perioden.

-  Sør-Trøndelag er en av Norges største kornproduserende fylker. Allerede i dag er Norge avhengig avkontinuerlig import av korn, og en slik politikk kommer bare til å gjøre oss mer sårbare dersom kornprisene går opp på verdensmarkedene, sier Nils T. Bjørke.