Gjennom en podcast-serie av ni episoder setter Handelskampanjen fokus på ulike sider ved internasjonal handelspolitikk.  Podcastene, som i praksis er lengre radioreportasjer, blir gjort tilgjengelige for nedlasting fortløpende fram mot 18. desember.

Vil bidra til debatt

Serien tar opp hvordan handels- og investeringsavtaler har konsekvenser for deg i Norge og for folk i utviklingsland på spesifikke temaer som matsikkerhet, klima, arbeid og helse.  Mat er et produkt som det omsettes mye av på tvers av landegrensene i verden, og internasjonal handel har direkte innvirkning på også det norske landbruket hver eneste dag. 

- Det er svært lite info og debatt om handelspolitikk, med podcasten ønsker vi å bidra med mer debatt og informasjon, sier koordinator i Handelskampanjen, Anniken Elise Storbakk.

Norsk og internasjonalt perspektiv

Episodene er produsert av to journalister og skal bidra til å gi en oversikt over ulike sider ved internasjonal handel.

- Handelspolitikken er kjent for å være teknisk ,vanskelig å forstå og lite relevant for vanlige folk. Vi ønsker å vise at handel er relevant for ditt og mitt hverdagsliv.  Vi vil belyse temaet både fra et norsk perspektiv og et utviklingsland perspektiv"

De første to episodene ble lagt ut 1. desember. I dag ble den fjerde episoden gjort tilgjengelig for nedlasting.  Den handler om nettopp handel med mat.

Episodene ligger ogwå på iTunes, der kan man abonnere og får da alle episodene inn på den appen du bruker til podcast.

Episodeoversikt

1.12: Første episode + Matsikkerhet
3.12: Miljø
7.12: Handel med mat 
9.12: Helse
11.12: Demokrati
14.12: Arbeid 
16.12: Offentlige tjenester 
18.12: Avslutningsepisode/Handlingsalternativ