Hvem taper på matmonopol?

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Utviklingsmandag: Må vi akseptere at en håndfull storselskaper dominerer såfrømarkedet?

- Patent på planter begrenser bønders frie bruk av såfrø fra egen avling og gjør det forbudt med videre planteforedling. Dermed utgjør patent på liv en alvorlig trussel mot matsikkerheten. Monopolrettighetene patenter gir, har bidratt til at en håndfull multinasjonale selskaper nå dominerer verdens såfrømarked slik at de kan diktere hvilke såfrø som blir solgt til hvilken pris, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

I 2004 ble EUs patentdirektiv til store protester innført i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet hadde forslag til endringer av patentloven ute på høring i fjor høst, men la opp kun til noen kosmetiske endringer.  Før sommeren vil Stortinget behandle saken.

- Stortinget får snart «patent på liv» på sitt bord igjen. Derfor ønsker vi å invitere politikerne til debatt. Hva har vi oppnådd med å tillate patent på planter og dyr? Hvor går veien videre? Dette er viktige spørsmål som vi trenger en brei samfunnsdebatt om, avslutter Bell.

Paneldeltakere:

  • Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemnda
  • Lars Peder Brekk, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
  • Stefan Heggelund, Stortingskandidat for Høyre
  • Alf Holmelid, Stortingsrepresentant for SV
  • Inga Kaasen, partner i advokatfirmaet Grette
  •  
  • Ordstyrer: Regine Andersen, daglig leder av Oikos-Økologisk Norge

Se arrangementet på facebook: http://www.facebook.com/events/480495932017035/

Møtet finner sted på Litteraturhuset i Oslo i dag, mandag 8. april med start kl. 1700.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere