Hvem taper på matmonopol?

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Utviklingsmandag: Må vi akseptere at en håndfull storselskaper dominerer såfrømarkedet?

- Patent på planter begrenser bønders frie bruk av såfrø fra egen avling og gjør det forbudt med videre planteforedling. Dermed utgjør patent på liv en alvorlig trussel mot matsikkerheten. Monopolrettighetene patenter gir, har bidratt til at en håndfull multinasjonale selskaper nå dominerer verdens såfrømarked slik at de kan diktere hvilke såfrø som blir solgt til hvilken pris, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

I 2004 ble EUs patentdirektiv til store protester innført i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet hadde forslag til endringer av patentloven ute på høring i fjor høst, men la opp kun til noen kosmetiske endringer.  Før sommeren vil Stortinget behandle saken.

- Stortinget får snart «patent på liv» på sitt bord igjen. Derfor ønsker vi å invitere politikerne til debatt. Hva har vi oppnådd med å tillate patent på planter og dyr? Hvor går veien videre? Dette er viktige spørsmål som vi trenger en brei samfunnsdebatt om, avslutter Bell.

Paneldeltakere:

  • Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemnda
  • Lars Peder Brekk, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
  • Stefan Heggelund, Stortingskandidat for Høyre
  • Alf Holmelid, Stortingsrepresentant for SV
  • Inga Kaasen, partner i advokatfirmaet Grette
  •  
  • Ordstyrer: Regine Andersen, daglig leder av Oikos-Økologisk Norge

Se arrangementet på facebook: http://www.facebook.com/events/480495932017035/

Møtet finner sted på Litteraturhuset i Oslo i dag, mandag 8. april med start kl. 1700.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere