Hvem skal produsere maten vår?

Publisert 08.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Regjering Solberg vil gjøre store endringer i landbruket. Norges Bondelag mener regjeringen har flere gode målsettinger, men virkemidlene de foreslår kan føre til en totalforandring av Norge som matnasjon.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen.

- Vi mener det er positivt at den nye regjeringen vil arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat.  På den annen side vil dette være avhengig av at vi bruker jordbruksarealene over hele landet.  For å sikre norsk matproduksjon trenger vi et sterkt jordvern og fortsatt driveplikt. Dette ønsker regjeringen å endre, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

  • Les hele regjeringsplattformen her.

Landbruk over hele landet

Regjeringen ønsker å endre eiendomspolitikken og hvordan tilskuddene fordeles mellom små og store gårdsbruk og ulike deler av landet.  Dagens regelverk på disse områdene har som mål å nettopp opprettholde matproduksjon over hele landet.

- Denne aktiviteten hindrer også at Norge gror igjen – og gir oss dermed det landet vi kjenner. Vi gleder oss over at Jan Tore Sanner i dag går ut og lover et fortsatt sterkt landbruk over hele Norge. Dette et godt utgangpunkt for en videre dialog mellom bøndene og regjeringspartiene, sier Bjørke.

Må utrede endringer

Norges Bondelag er også positive til at regjeringen vil lette investeringer gjennom opprettelsen av en fondsordning, bedre skattebetingelsene, lettere byråkrati og satsing på kunnskap og kompetanse i næringen.

- FrP og Høyre legger i denne plattformen opp til endringer av alle bærebjelkene som dagens matproduksjon hviler på. Da er det tvingende nødvendig at kunnskap blir lagt til grunn, og at mulige konsekvenser dette vil få for næring og forbrukere blir grundig belyst før endringene gjennomføres.

Skal vi ta ansvar

Litt under halvparten av maten vi spiser i dag blir produsert innenlands på norske ressurser. Norsk matproduksjon kjennetegnes av tillit og kort verdikjede mellom bonde og forbruker, og god kvalitetskontroll over hele produksjonslinja.

- Til syvende og sist handler dette om rike Norge skal ta vår del av ansvaret og brødfø egen befolkning i en verden med klimautfordringer, befolkningsøkning og matmangel, avslutter bondelagslederen.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere