Hvem skal produsere maten vår?

Publisert 08.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Regjering Solberg vil gjøre store endringer i landbruket. Norges Bondelag mener regjeringen har flere gode målsettinger, men virkemidlene de foreslår kan føre til en totalforandring av Norge som matnasjon.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen.

- Vi mener det er positivt at den nye regjeringen vil arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat.  På den annen side vil dette være avhengig av at vi bruker jordbruksarealene over hele landet.  For å sikre norsk matproduksjon trenger vi et sterkt jordvern og fortsatt driveplikt. Dette ønsker regjeringen å endre, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

  • Les hele regjeringsplattformen her.

Landbruk over hele landet

Regjeringen ønsker å endre eiendomspolitikken og hvordan tilskuddene fordeles mellom små og store gårdsbruk og ulike deler av landet.  Dagens regelverk på disse områdene har som mål å nettopp opprettholde matproduksjon over hele landet.

- Denne aktiviteten hindrer også at Norge gror igjen – og gir oss dermed det landet vi kjenner. Vi gleder oss over at Jan Tore Sanner i dag går ut og lover et fortsatt sterkt landbruk over hele Norge. Dette et godt utgangpunkt for en videre dialog mellom bøndene og regjeringspartiene, sier Bjørke.

Må utrede endringer

Norges Bondelag er også positive til at regjeringen vil lette investeringer gjennom opprettelsen av en fondsordning, bedre skattebetingelsene, lettere byråkrati og satsing på kunnskap og kompetanse i næringen.

- FrP og Høyre legger i denne plattformen opp til endringer av alle bærebjelkene som dagens matproduksjon hviler på. Da er det tvingende nødvendig at kunnskap blir lagt til grunn, og at mulige konsekvenser dette vil få for næring og forbrukere blir grundig belyst før endringene gjennomføres.

Skal vi ta ansvar

Litt under halvparten av maten vi spiser i dag blir produsert innenlands på norske ressurser. Norsk matproduksjon kjennetegnes av tillit og kort verdikjede mellom bonde og forbruker, og god kvalitetskontroll over hele produksjonslinja.

- Til syvende og sist handler dette om rike Norge skal ta vår del av ansvaret og brødfø egen befolkning i en verden med klimautfordringer, befolkningsøkning og matmangel, avslutter bondelagslederen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Tekno-revolusjonen har starta i norsk landbruk

Teltscenen, Arendal

Våre samarbeidspartnere