Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen.

- Vi mener det er positivt at den nye regjeringen vil arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat.  På den annen side vil dette være avhengig av at vi bruker jordbruksarealene over hele landet.  For å sikre norsk matproduksjon trenger vi et sterkt jordvern og fortsatt driveplikt. Dette ønsker regjeringen å endre, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

  • Les hele regjeringsplattformen her.

Landbruk over hele landet

Regjeringen ønsker å endre eiendomspolitikken og hvordan tilskuddene fordeles mellom små og store gårdsbruk og ulike deler av landet.  Dagens regelverk på disse områdene har som mål å nettopp opprettholde matproduksjon over hele landet.

- Denne aktiviteten hindrer også at Norge gror igjen – og gir oss dermed det landet vi kjenner. Vi gleder oss over at Jan Tore Sanner i dag går ut og lover et fortsatt sterkt landbruk over hele Norge. Dette et godt utgangpunkt for en videre dialog mellom bøndene og regjeringspartiene, sier Bjørke.

Må utrede endringer

Norges Bondelag er også positive til at regjeringen vil lette investeringer gjennom opprettelsen av en fondsordning, bedre skattebetingelsene, lettere byråkrati og satsing på kunnskap og kompetanse i næringen.

- FrP og Høyre legger i denne plattformen opp til endringer av alle bærebjelkene som dagens matproduksjon hviler på. Da er det tvingende nødvendig at kunnskap blir lagt til grunn, og at mulige konsekvenser dette vil få for næring og forbrukere blir grundig belyst før endringene gjennomføres.

Skal vi ta ansvar

Litt under halvparten av maten vi spiser i dag blir produsert innenlands på norske ressurser. Norsk matproduksjon kjennetegnes av tillit og kort verdikjede mellom bonde og forbruker, og god kvalitetskontroll over hele produksjonslinja.

- Til syvende og sist handler dette om rike Norge skal ta vår del av ansvaret og brødfø egen befolkning i en verden med klimautfordringer, befolkningsøkning og matmangel, avslutter bondelagslederen.