Hvem skal eie matjorda?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

NRK satte fokus på jordvern og konsesjonsloven i sine sendinger i går.

Matjord på Østre Toten.

Gjennom hele denne valgkampen har NRK reist rundt i landet for å debattere ulike temaer med lokalpolitikere, rikspolitikere og interesseorganisasjoner. I går var turen kommet til Kulturhuset Banken på Lillehammer, og temaet var landbruk. Brita Skallerud representererte Norges Bondelag i debatten, og Ragnhild Duserud fra Norges Bygdeungdomslag var også med.

NRK presentere flere problemstillinger knytta til jordvern og forslaget om å fjerne konsesjonsloven i løpet av dagen i går.

Millionkrig om matjorda presser bøndene

– 50 mål med jord i de mest attraktive områdene kan fort være verdt 500 millioner kroner. For en grunneier som eier et sånt område er det som å vinne i Lotto, mener Baard Schumann i Selvaag.

Han er sjefen for et av Norges største boligutviklingsselskap, og vet hvor verdifullt det er å kapre dyrkbar jord som overhodet ikke er tenkt til boligutbygging eller næringsvirksomhet.

Ved hjelp av langsiktige opsjonsavtaler sikrer de seg likevel tilgang. For med en økende befolkning blir stadig mer matjord byttet ut med leiligheter og asfalt. Bønder på Jæren, som ønsker å være anonyme, forteller om et massivt press fra utbyggere.

Les hele saken fra nrk.no her.

Følte seg pressa til å selge

NRK har også intervjua to bønder som følte seg pressa til å selge gården til kommunen. Lars Hagen i Ringsaker forstår at storsamfunnet krever sitt, og da han selv kjente presset om å selge jorda valgte han til slutt å si ja. Dermed fikk han 30 millioner kroner i lomma og 8 millioner i skatt. For pengene kjøpte han seg et småbruk i Veldre, der presset fra storsamfunnet var mindre.

Bonde Harald Skeie fra Hå nekta å selge matjorda på gården sin, men ble overkjørt av kommunens utbyggingsplaner. Nå blir det næringspark og sykkelsti der det en gang var dyrka mark.

Danske bønder har blitt leietakere

I forbindelse med at regjeringa foreslår å fjerne konsesjonsloven, har Dagsrevyen dratt til Danmark for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg etter å ha liberalisert eiendomsregelverket. Der har de møtt den 25 år gamle bonden Jacob Therkilden som forpakter ei tomt på 3000 mål for det danske pensjonsselskapet AP Pension. Leia er på 3,6 millioner danske kroner i året.

–  Det var den eneste løsningen for at jeg kunne komme i gang med et gårdsbruk på den størrelsen jeg gjerne ville ha, sier han til NRK.

Investorerer vil kjøpe jord til utbygging

Regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven innebærer at de vil gi alle tilgang til å kjøpe landbrukseiendommer, ikke bare de som vil dyrke jorda. Investor Jens Ulltveit-Moe bekrefter til Dagsrevyen at han er interessert i å kjøpe opp jord dersom konsesjonsloven forsvinner, og at det er fordi han vil bygge ut boliger og næringseiendommer.

– Det er avgjort interessant å kjøpe matjord for å bruke den til næringsutvikling og boliger. Det er helt bortreist å dyrke korn like i nærheten av Oslo og andre store byer. Ja, det skal opprettholdes gårder, men det kan ikke konkurrere med velferden til folk, sier han til NRK.

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere