1.april er fristen for å melde på verdige kandidater til prisen. Vinneren får et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl i tillegg til 50 000 kroner bevilget av Landbruk-og matdepartementet.

Kandidaten kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller kommuner som har gjort en spesiell innsats for å bevare og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere.

Det er Norsk Kulturarv som står bak prisen og hensikten er å:

  • Bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier

  • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
  • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Årets jury vil bestå av juryleder Jon Georg Dale (landbruks- og matminister), Jørn Rolfsen (administrerende direktør i Landbruksdirektoratet), Lars Petter Bartnes (leder i Norges Bondelag), Merete Furuberg (leder i Norsk bonde- og småbrukarlag), Jørn Holme (riksantikva)r og Kirsti Kolle Grøndahl (styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv).

Prisen er tidligere tildelt:

2007 – Hjartdal kommune, Telemark og ordfører Olav Tho

2008 – Herand Bygdelag i Jondal kommune, Hordaland

2009 – Nordherad-prosjektet i Vågå kommune, Oppland

2010 – Vegaøyans Venner

2011 – Maridalens Venner

2012 – Historiske hager ved Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim, Ringsaker

2013 – Hauan Gard, Re kommune

2014 – Storfjordens Venner, Møre og Romsdal

2015 – Fruktbygda SA, Gvarv i Telemark

2016 – Ikke utdelt pris