- Hvem får regninga?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag frykter konsekvensene av forslaget om søndagsåpne butikker.

Generalsekretær Per Skorge- Jeg er redd for at søndagsåpne butikker vil føre til økte priser, dårligere vareutvalg og økt prispress på norske matprodusenter. Dette er lite framtidsrettet politikk som verken kommer landbruket eller forbrukeren til gode, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa la i dag fram forslag om søndagsåpne butikker, med unntak for viktige  helligdager. Regjeringspartiene mener dette vil gi mer fleksibilitet og er et gode for forbrukerne.

Forbruker eller bonde?

En rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) konkluderer med at matvareprisene vil gå noe opp når butikkene får mulighet til å holde åpent på søndager.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge frykter at det er forbrukeren og norske matprodusenter som blir sittende igjen med regninga dersom forslaget blir vedtatt. I tillegg vil det åpenbart være negativt for arbeidssituasjonen for de ansatte i varehandelen.

- Søndagsåpne butikker er ikke synonymt med økt utbytte. Erfaringer viser at en ekstra åpningsdag ikke fører til at forbrukeren kjøper mer. Derimot vil butikken få økte kostnader ved å holde åpent en ekstra dag. Og hvem tar regninga? Blir det forbrukeren eller bonden? Jeg frykter for kostnadsutviklingen denne lovendringen vil medføre, avslutter Per Skorge i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere