- Hvem får regninga?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag frykter konsekvensene av forslaget om søndagsåpne butikker.

Generalsekretær Per Skorge- Jeg er redd for at søndagsåpne butikker vil føre til økte priser, dårligere vareutvalg og økt prispress på norske matprodusenter. Dette er lite framtidsrettet politikk som verken kommer landbruket eller forbrukeren til gode, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa la i dag fram forslag om søndagsåpne butikker, med unntak for viktige  helligdager. Regjeringspartiene mener dette vil gi mer fleksibilitet og er et gode for forbrukerne.

Forbruker eller bonde?

En rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) konkluderer med at matvareprisene vil gå noe opp når butikkene får mulighet til å holde åpent på søndager.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge frykter at det er forbrukeren og norske matprodusenter som blir sittende igjen med regninga dersom forslaget blir vedtatt. I tillegg vil det åpenbart være negativt for arbeidssituasjonen for de ansatte i varehandelen.

- Søndagsåpne butikker er ikke synonymt med økt utbytte. Erfaringer viser at en ekstra åpningsdag ikke fører til at forbrukeren kjøper mer. Derimot vil butikken få økte kostnader ved å holde åpent en ekstra dag. Og hvem tar regninga? Blir det forbrukeren eller bonden? Jeg frykter for kostnadsutviklingen denne lovendringen vil medføre, avslutter Per Skorge i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere