Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk (xls-fil).

Beregn utslag på ditt bruk

Ved å plotte inn tallene fra din gård kan du få et inntrykk av hvor stor inntektsøkning -eller nedgang- din gård vil få med statens tilbud til næringen slik det foreligger nå.