Søknadsfristen for produksjonstilskudd er 15. oktober.

Søknadsfristene i 2018 vil bli praktisert med fleksibelt. Det vil være mulig å levere søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober. Du kan også gå inn å endre på søknaden fram til og med 29. oktober.

For foretak som ikke leverte del 1 av søknaden innen fristen 15. mars, er det åpnet for at de kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober. Søknaden må fylles ut på papir, og den må leveres til kommunen innen 29. oktober 2018.

Følgende opplysninger kan du registrere fram til og med 10. januar 2019:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • Frukt, bær og vekstshusgrønnsaker (inkl. salat på friland) solgt etter 15. oktober
  • Potet produsert i Nord Norge, solgt etter 15. oktober.

Ved etterregistrering skal du legge inn det totale tallet du søker tilskudd for.

Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er planlagt 20. februar 2019.