Husk å søke om rovdyrerstatninger

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

sau på beite

1.november går søknadsfristen for rovdyrerstatning ut. -Vi oppfordrer alle til å søke dersom det er sannsynlig at rovdyr er tapsårsaken, sier advokat Karoline Hustad i Norges Bondelag.

Hun har den siste tiden holdt møter for bønder i Mo i Rana og Elverum om hvilke rettigheter mar har dersom tap av dyr skyldes rovdyr. Hovedfokuset har vært rovdyrregelverket og hvordan det skal praktiseres.   

-Vi håper dette bidrar til at vi står sterkere i arbeidet for en bedre praktisering av regelverket, sier Hustad. 

-Mange vet at det taper noen dyr til rovdyr i de fleste sesonger, men opplever å ikke bli trodd. Det er tidkrevende å søke og mange blir så lei at de dropper å søke. Det er et problem, understreker Hustad.

Mange bønder opplever tap til rovdyr og da har man krav på erstatning. Men mange opplever at veien dit kan være vanskelig. Har du mistanke om at du har mistet dyr til rovdyr i år, bær du gå inn på Miljødirektoratets hjemmeside og lese gjennom erstatningsskjemaet, oppfordrer Karoline Hustad.

– Gå gjennom skjemaet og se hvilke opplysninger du blir spurt om. Er du noe du mangler, har du da tid til å ordne det. Om du ikke skjønner hva du blir spurt om, eller ikke syns spørsmålene passer, rekker du å kontakte Fylkesmannen og stille spørsmål, sier Hustad, og gir dette eksempelet:

– Er det spesielle forhold ved din situasjon du vil ha belyst, eller du føler at spørsmålene ikke passer, kan du sende et vedlegg til søknaden. Jo åpnere og bedre forklaring du gir, jo enklere vil det være for forvaltningen å komme til riktig konklusjon, avslutter Karoline Hustad.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere