Hun har den siste tiden holdt møter for bønder i Mo i Rana og Elverum om hvilke rettigheter mar har dersom tap av dyr skyldes rovdyr. Hovedfokuset har vært rovdyrregelverket og hvordan det skal praktiseres.   

-Vi håper dette bidrar til at vi står sterkere i arbeidet for en bedre praktisering av regelverket, sier Hustad. 

-Mange vet at det taper noen dyr til rovdyr i de fleste sesonger, men opplever å ikke bli trodd. Det er tidkrevende å søke og mange blir så lei at de dropper å søke. Det er et problem, understreker Hustad.

Mange bønder opplever tap til rovdyr og da har man krav på erstatning. Men mange opplever at veien dit kan være vanskelig. Har du mistanke om at du har mistet dyr til rovdyr i år, bær du gå inn på Miljødirektoratets hjemmeside og lese gjennom erstatningsskjemaet, oppfordrer Karoline Hustad.

– Gå gjennom skjemaet og se hvilke opplysninger du blir spurt om. Er du noe du mangler, har du da tid til å ordne det. Om du ikke skjønner hva du blir spurt om, eller ikke syns spørsmålene passer, rekker du å kontakte Fylkesmannen og stille spørsmål, sier Hustad, og gir dette eksempelet:

– Er det spesielle forhold ved din situasjon du vil ha belyst, eller du føler at spørsmålene ikke passer, kan du sende et vedlegg til søknaden. Jo åpnere og bedre forklaring du gir, jo enklere vil det være for forvaltningen å komme til riktig konklusjon, avslutter Karoline Hustad.