Hundåla takker for seg i Bondelagsstyret

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Første nestleder Berit Hundåla har takket nei, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud tar et nytt år.

Første nestleder Berit Hundåla (t.v.) sier takk for seg, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud sier jan til gjenvalg. (Arkivfoto: Pernille Mengshoel, Bondebladet).Det er valgkomiteen i Norges Bondelag som har spurt de aktuelle kandidatene om de er villige til å la seg velge på nytt under årsmøtet i Norges Bondelag 12.-14. juni i Loen, Sogn og Fjordane.

Leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud har svart bekreftende på at de stiller til valg under årsmøtet 2013. Første nestleder Berit Hundåla har takket nei til valgkomiteen. Leder og nestledere i Norges Bondelag velges for et år.

Årsmøtet skal velge fire styremedlemmer for to år framover og såvel Einar Frogner, Hedmark som Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag har svart valgkomiteen at de stiller til valg på nytt. Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane som representerer Tine BA i Bondelagsstyret og Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag som representerer Norutra, vil begge svare valgkomiteen etter årsmøtene i sine respektive organisasjoner.

På årsmøtet i Norges Bondelag skal det også velges tre varamedlemmer til styret, og alle varamedlemmene i dag vil la seg velge for et nytt år om årsmøtet er enige i det: Kristin Ianssen, Østfold (som møter fast i Bondelagsstyret), Arnstein Røyneberg, Rogaland og Birte Usland, Vest-Agder.

Derimot har mangeårig ordfører i Norges Bondelag, Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal, gitt beskjed til valgkomiteen at han ikke ønsker gjenvalg. Ordfører møter også fast i styret i Norges Bondelag. Varaordfører ArneMagnus Aasen, også han fra Møre og Romsdal, har derimot sagt ja til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Norges Bondelag

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere