Første nestleder Berit Hundåla (t.v.) sier takk for seg, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud sier jan til gjenvalg. (Arkivfoto: Pernille Mengshoel, Bondebladet).Det er valgkomiteen i Norges Bondelag som har spurt de aktuelle kandidatene om de er villige til å la seg velge på nytt under årsmøtet i Norges Bondelag 12.-14. juni i Loen, Sogn og Fjordane.

Leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud har svart bekreftende på at de stiller til valg under årsmøtet 2013. Første nestleder Berit Hundåla har takket nei til valgkomiteen. Leder og nestledere i Norges Bondelag velges for et år.

Årsmøtet skal velge fire styremedlemmer for to år framover og såvel Einar Frogner, Hedmark som Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag har svart valgkomiteen at de stiller til valg på nytt. Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane som representerer Tine BA i Bondelagsstyret og Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag som representerer Norutra, vil begge svare valgkomiteen etter årsmøtene i sine respektive organisasjoner.

På årsmøtet i Norges Bondelag skal det også velges tre varamedlemmer til styret, og alle varamedlemmene i dag vil la seg velge for et nytt år om årsmøtet er enige i det: Kristin Ianssen, Østfold (som møter fast i Bondelagsstyret), Arnstein Røyneberg, Rogaland og Birte Usland, Vest-Agder.

Derimot har mangeårig ordfører i Norges Bondelag, Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal, gitt beskjed til valgkomiteen at han ikke ønsker gjenvalg. Ordfører møter også fast i styret i Norges Bondelag. Varaordfører ArneMagnus Aasen, også han fra Møre og Romsdal, har derimot sagt ja til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Norges Bondelag