Høyring om jordbruksavtalen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag deltok onsdag på høyring om årets jordbruksavtale i Stortinget.

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Norges Bondelag og andre organisasjonar tilknytta jordbruket deltok onsdag på høyring om jordbruksavtale i næringskomiteen på Stortinget. Lars Petter Bartnes var til stades og gjorde greie for vurderingane som låg bak inngåinga av årets jordbrukstavtale.

- Vi har inngått ein jordbruksavtale med staten. Det er ei heilskapleg vurdering som ligg bak dette. Vi har fått gjennomslag på ein del viktige punkt, som auke i budsjettoverføringar, vi har unngått reduksjon i beitetilskot og distriktstilskot, og vi har fått auka kornprisen, sa Lars Petter Bartnes til komiteen under høyringa.

- Område der vi ikkje har fått gjennomslag i jordbruksavtalen er på fraktutjamning på pelsdyrfôr og det at det blir brukt 20 millionar kroner på utsiktsrydding.

Fokus på inntektsmoglegheiter

I høyringa snakka Bartnes også om kor viktig inntektsmoglegheitene til norske bønder er for å nå Stortinget sitt mål om auka norsk matproduksjon.

- Eg vil understreke at inntekt er eit viktig verkemiddel for å auke matproduksjonen, og det er viktig å komme lenger når det gjeld inntektsmoglegheiter i dei kommande jordbruksoppgjera, understreka Lars Petter Bartnes.

- Andre utfordringar er at ifjorårets oppgjer vart taket på produksjonstilskot fjerna, noko som førte til at  nokon få fekk mangedobla tilskota sine. Tilskota må bli målretta mot mindre og mellomstore bruk. Dei store bruka hentar meir av inntektene frå marknaden, sa Bartnes.

Jordvernstrategi utsett

Næringskomiteen bestemte onsdag at regjeringa sin jordvernstrategi ikkje skal bli behandla i Stortinget før til hausten. Stategien skulle opphaveleg bli behandla i lag med jordbruksoppgjeret no i juni.

- Vi er veldig godt fornøgd med at næringskomiteen legg opp eit løp med eiga behandling av jordvernstrategien. Det er viktig å ha ei særskild behandling av ei så viktig sak, sa Lars Petter Bartnes i høyringa.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere